YAZAR - Ali Osman Eflatun

Ali Osman Eflatun

Bağımsız Denetçi

KISACA:

Yazarımız Bağımsız Denetçi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ:

1973 Kırşehir’de doğmuştur. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1998-2013 yıllarında arasından denetim firmalarında denetçi, kıdemli denetçi, başdenetçi ve sorumlu ortak başdenetçi olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’ni kurmuştur. 2015 yılında Karar Denetim’i, muhasebe ve danışmanlık kuruluşu olan JHI International Association üyesi yapmıştır.

Birçok şirket, ticaret odası, dernek, kurum ve kuruluşlarda denetim ve muhasebe standartları hakkında sunumlar yapmıştır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nda muhasebe standartları revizyon komitesinde üye olarak görev almıştır. Ali Osman Eflatun’un Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) hakkında kitapları, çeşitli makale ve yazıları bulunmaktadır.

İLETİŞİM:

Top
Menu