YAZAR - Alper Aslıhak

Alper Aslıhak

Eski Gelirler Kontrolörü, Yeminli Mali Müşavir

KISACA:

Yazarımız yeminli mali müşavir olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ:

2002 yılında Ankara Üniversitesi S.B.F. İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra Maliye Bakanlığına Gelir Uzman Yrd. olarak adım attı. Kısa süre bu görevde bulunduktan sonra açılan sınavlarda başarı göstererek Gelirler Kontrolörleri ailesine katıldı. 2011 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanma kapsamında Vergi Müfettişi unvanı altında çalışmaya devam etti.

2011 – 2013 yılları arasında A.B.D.’de Illinois Üniversitesinde Ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı. (GPA: 3.94/4.00)

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünde, Finansman Yönetimi; Maliyet Muhasebesi; Mali Tablo ve Denetim alanlarında ders vermektedir.

Maliye Bakanlığı denetim elemanı olarak çalıştığı dönem boyunca büyük ölçekli mükelleflerin vergi incelemelerinin yürütülmesinin yanı sıra, vergi müfettişleri ve Bakanlığın diğer personelinin eğitimi faaliyetlerinde ön planda yer aldı.

Maliye Bakanlığı’ndaki görevinden 2017 yılında ayrılarak Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçilik yapmaya başladı. Eğitim faaliyetlerine farklı platformlarda devam etmektedir.

Evli olup iki çocuk babasıdır.

İLETİŞİM:

Top
Menu