YAZAR - Erhan Selim

Erhan Selim

Vergi Müfettişi

KISACA:

Yazarımız Erhan Selim Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı'nda Vergi Müfettişi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli dillerde programlama ve yazılım bilgisine sahip olup elektronik defter ve belge ile vergi teknolojileri konusunda yazıları ile tanınmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ:

Erhan Selim,
Aslen Erzurumlu olup 1985 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü(Çift Anadal) mezunudur. 2011 yılında yapılan yarışma sınavında başarılı olarak Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü görev yapmaya hak kazanmıştır. Denetim birimleri kapsamında gerçekleştirilen reform uyarınca daha sonra Vergi Müfettişliğine atanmıştır.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Elektronik Denetim Uygulamaları Şube Müdürlüğünde Koordinatör olarak idari görevde bulunmuştur. İdari görevli olduğu sürede vergi mükelleflerinin vergi incelemesine sevk ve diğer hususlar sebebiyle risk durumlarını ölçen Risk Analiz Sistemi (RAS), kamu tarafından yazılan ve elektronik defter ve belge dahil elektronik formatlı tüm verilen denetim ve analizi için geliştirilen Denetim ve Analiz Programı (VEDAS), uzaktan ibraz gibi VEDAS'a bağlı sistemler ile akaryakıt sektörü için kurgulanan Sürekli Gözetim Sistemlerinin teknik proje yöneticiliğini; vergi inceleme süreçlerinin bir bütün olarak elektronik ortama taşınması ve modernizasyonu için kurgulanan Denetim 2.0 (KVİS) projesinin mimarlığını ve proje yöneticiliğini gerçekleştirmiştir.

2019 yılında kendi istediği ile idareden ayrılarak Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı'na dönüş yapmış olup halen vergi müfettişi olarak görev yapmaktadır.

Elektronik defter ve belgeye ilişkin uzmanlık bilgisine sahip olan yazarımız Phyton, C#, PHP dillerinde yazılım bilgisine sahip olup kendi program ve uygulamalarını yazmaktadır. Vergipedia websitesinin yazılım ve tasarımı kendisi tarafından gerçekleştirilmiştir.

YAZILAR:

İLETİŞİM:

Top
Menu