YAZAR - Yusuf Yıldız

Yusuf Yıldız

Vergi Müfettişi

KISACA:

Yazarımız Vergi Müfettişi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ:

Yusuf YILDIZ,

1989 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunudur. Halen Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalında(İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bağlamında) yüksek lisansı devam etmektedir. 2012 yılında yapılan yarışma sınavında başarılı Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak göre başlamıştır. 2014 yılında yine yazılı yarışma sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunda Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Müfettiş Yrd. Olarak göreve başlamış ve 2017 yılında yeterlilik göstererek Vergi Müfettişi olmuştur.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Elektronik Denetim Uygulamaları Şube Müdürlüğünde idari görevde bulunmuştur.(2018-2019) İdari görevli olduğu sürede OECD bünyesinde de çalışılan Standart Audit File For Tax(Saf-t) projelerini yürütmek üzere sürekli gözetim masasında görev almıştır. Bu süre içinde 431 No.lu tebliğ ve teknik kılavuz(xbrl-gl) güncelleme ve geliştirme çalışmalarında bulunmuştur. Aynı zamanda Denetim ve Analiz Programı (VEDAS),’ın geliştirilmesi aşamasında katkıda bulunmuştur.

2019 yılı itibariyle de Ankara Büyük Ölçekli Grup Başkanlığı'na dönüş yapmış olup halen vergi müfettişi olarak görev yapmaktadır.

İLETİŞİM:

Top
Menu