Gelir Vergisi Tebliğleri(1)

Diğer basliklar:

308 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

Değerlendirme Gelir Vergisi Tebliğleri Vergipedia Mevzuat

Tebliğin amacı, sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulduğu ve izlendiği yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları nezdinde açılan hesapların 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamındaki tevkifat ve bildirim sorumlulukları ile bu hesaplarda izlenen sermaye piyasası araçlarının müşterinin talimatı ile hesap dışındaki hak sahibi bazında tutulan başka bir hesaba virman yapılması durumunda söz konusu kıymetlerin alış bedellerinin tespit edilmesine ilişkin esasların belirlenmesidir.

20 Kasım 2019 0 4464
Son Yorumlananlar
Top
Menu