0101.10 G.t.i.p. No.da Yer Alan Damızlık Aygırların (erkek Atların) Kdv Oranı Hk.

0101.10 G.t.i.p. No.da Yer Alan Damızlık Aygırların (erkek Atların) Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-476

08/02/2012

Konu

:

0101.10 G.T.İ.P. no.da yer alan damızlık aygırların (erkek atların) KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, damızlık olarak kullanılmak üzere ithal edilecek aygırların (erkek atların) KDV oranının bildirilmesi istenilmektedir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki I sayılı listenin 3. sırasında “… küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil) …” ibaresi yer almıştır.

Dolayısıyla, 31/12/2007 tarihinden itibaren küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil); KDV oranları ile ilgili I sayılı listenin 3. sırası kapsamında bulunmaktadır.

TGTC’nin 0101.10.10.10.00 GTİP No.sunda “Ehli olanlar (Damızlık atlar)” ismen tanımlanmıştır. Bu nedenle, büyükbaş hayvan kapsamında yer alan ve TGTC’nin 0101.10.10.10.00 GTİP No.sunda ismen sayılan damızlık aygır (damızlık erkek at) 31/12/2007 tarihinden itibaren KDV oranları ile ilgili I sayılı listenin 3. sırası kapsamında olup, toptan teslimi %1, perakende teslimi ise %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:0101.10 G.t.i.p. No.da Yer Alan Damızlık Aygırların (erkek Atların) Kdv Oranı Hk.

08.02.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-476

Son Yorumlananlar
Top
Menu