3306.90.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (gtip) Numarasından İthal Edilen Ağız Bakım Setinde Kdv Oranı Hk.

3306.90.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (gtip) Numarasından İthal Edilen Ağız Bakım Setinde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

3306.90.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (gtip) Numarasından İthal Edilen Ağız Bakım Setinde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1190

04/04/2012

Konu

:

Tıbbi malzeme ithalinde uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 3306.90.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasından ithal edilen ağız bakım setine (Comfort Shield 3PK) uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır. 

             KDV Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler; 1/2 nci maddesine göre, her türlü mal ve hizmet ithalatı, KDV ye tabidir.

           KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

            2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin (B/22) nci sırasında TGTC ndeki GTİP numaraları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmıştır. Bu sırada, TGTC nin 33.06 tarife pozisyonu da yer almaktadır.

             TGTC nin 33.06 tarife pozisyonunda “Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dâhil); diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri), bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda perakende satılacak hale getirilmiş” tanımlanmıştır.

             Buna göre, 3306.90.00.00.00 GTİP numarasında tanımlanan ağız bakım setinin (Comfort Shield 3PK) 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin (B/22) nci sırası kapsamında değerlendirilerek firmanız tarafından teslimi ve ithalinde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:3306.90.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (gtip) Numarasından İthal Edilen Ağız Bakım Setinde Kdv Oranı Hk.

04.04.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1190

Top
Menu