3909.50.90.00.00 Gtip No.lu Poliüretan Hammaddesinin İthalinde Kdv Oranı.

3909.50.90.00.00 Gtip No.lu Poliüretan Hammaddesinin İthalinde Kdv Oranı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

3909.50.90.00.00 Gtip No.lu Poliüretan Hammaddesinin İthalinde Kdv Oranı. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-010.01-281

18/02/2015

Konu

:

3909.50.90.00.00 GTİP no.lu poliüretan hammaddesinin ithalinde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ayakkabı tabanı imalatında kullanılan ve ticari hayatta Thermoplastic Polyurethane olarak isimlendirilen Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 3909.50.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numaralı poliüretan hammaddesinin ithalinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

             3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1), (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8), bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için (%18) olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/22) nci sırasında TGTC ndeki GTİP numaraları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmış olup bu eşyalar (%8) oranında KDV ye tabi tutulmaktadır.

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/22) nci sırasında sayılan eşyalar arasında “39. Fasıl Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler” de yer almaktadır.

            Buna göre, TGTC nin “3909.50.90.00.00 Diğerleri (ilk şekillerdeki poliüretanlar)” GTİP numarasında yer aldığı belirtilen poliüretan hammaddesi, 2007/13033 sayılı BKK eki listelerde yer almadığından, ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:3909.50.90.00.00 Gtip No.lu Poliüretan Hammaddesinin İthalinde Kdv Oranı.

18.02.2015

39044742-010.01-281

Top
Menu