3d Gözlük Tesliminde Kdv Oranı

3d Gözlük Tesliminde Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

3d Gözlük Tesliminde Kdv Oranı 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.28-1013

10/07/2013

Konu

:

3D gözlük tesliminde KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin TGTC’nin ‘‘9004.90.10.00.19 Diğerleri” GTİP No’sundan ithal ettiği belirtilen 3D (3 boyutlu) gözlük olarak isimlendirilen eşyaya uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenmektedir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin B)Diğer Mal ve Hizmetler bölümünün 22.sırasında; ‘‘9004.90 Diğerleri (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)” tarife alt pozisyonu kapsamında ki gözlükler ve benzerleri de sayılmıştır.

            Buna göre; Şirketiniz tarafından TGTC’nin ‘‘9004.90.10.00.19 Diğerleri” GTİP No’sundan ithal edilen 3D (3 boyutlu) gözlük, II sayılı listenin 22.sırası kapsamında değerlendirilerek ithal veya teslimi% 8 oranında KDV’ye tabidir.

            Ancak, televizyon ve benzeri cihazlar ile birlikte ithal ve teslimi yapılan 3D (3 boyutlu) gözlüklerin tesliminde, birlikte teslim edildikleri televizyon vb. cihazların tesliminde uygulanan KDV oranı uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:3d Gözlük Tesliminde Kdv Oranı

10.07.2013

39044742-KDV.28-1013

Top
Menu