4202.92.19.00.00 G.t.i.p No.lu Ürünün Kdv Oranı Hk.

4202.92.19.00.00 G.t.i.p No.lu Ürünün Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

4202.92.19.00.00 G.t.i.p No.lu Ürünün Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-010.01-433

12/03/2015

Konu

:

4202.92.19.00.00 G.T.İ.P no.lu ürünün KDV oranı.

          İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda motosikletçilerin seyahatleri sırasında (motosiklet kullanırken) motora sabitledikleri ve konaklama sırasında yanlarına aldıkları ……… tarih ve ……….sayılı ek dilekçenizde G.T.İ.P Numarasının 4202.92.19.00.00 olduğu belirtilen motosikletçi seyahat çantalarının katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 8 inci sırasında “Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri” ibaresi yer almaktadır.

            TGTC’nin 42.02 tarife pozisyonunda “Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinası mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca kılıfları ve benzeri mahfazalar; tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden, plastik madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden, vulkanize edilmiş liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut kısmen bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları, izole edilmiş yiyecek veya içecek torbaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, el çantaları, erzak çantaları, portföyler, para keseleri, harita ve kimlik mahfazaları, sigara kutuları, tabaka ve tütün kese ve kutuları takım çantaları, spor çantaları, şişe mahfazaları, mücevher kutuları, pudra, baharat, barut kutuları, bıçak kılıfları ve benzeri mahfazalar” tanımlanmıştır.

            Konuya ilişkin olarak 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin “Çanta, Bavul, Valiz vb. Eşya” başlıklı 5.8.6 bölümünde de gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

            Söz konusu motosiklet çantası, 42.02 tarife pozisyonu kapsamındaki “her nevi maddeden mamul bavullar, valiz, okul ve evrak çantaları, el çantaları, bilgisayar çantaları, spor çantaları, erzak çantaları, sırt çantaları, portföylerin” tanımı içinde değerlendirilerek ithal ve tesliminin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Ancak motosiklet çantasının, motosikletlerde bagaj olarak kullanılan kalıplanmış sert plastikten mamul taşıma kutusu mahiyetinde olması halinde, çanta şeklindeki mahfaza olarak değerlendirileceğinden, ithal ve tesliminin genel oranda (%18) KDV’ye tabi olması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:4202.92.19.00.00 G.t.i.p No.lu Ürünün Kdv Oranı Hk.

12.03.2015

39044742-010.01-433

Top
Menu