45.04.90.80.0000 Gtip Numaralı Aglomere Mantarının Kdv Oranı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.28-974

16/04/2014

Konu

:

45.04.90.80.0000 GTİP numaralı aglomere mantarının KDV oranı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 4504.90.80.00.00 GTİP No’sundan ithal edilen aglomere mantarına uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise %18 olarak tespit edilmiştir.

            KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 7 nci sırasında “Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri” ibaresi yer almaktadır.

            Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 64. faslında “Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı” tanımlanmıştır.

            Bu çerçevede TGTC’nin 64. fasıl kapsamındaki;

            – her nevi ayakkabı, terlik, çizme, bot vb.,

            – her nevi maddeden mamul ayakkabı aksamı,

            – getrler ve tozluklar, bacak koruyucular vb. eşya (bu faslın 6406.90.85.10,30,90 GTİP No’ları kapsamında) ve bunların aksamı ile ayakkabı bağlarının, KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 3, 4 ve 6 ncı sırasında belirtilen maddelerden yapılmış olanları,

            2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün 7 nci sırası kapsamında değerlendirilerek, ithal veya teslimi %8 oranında KDV’ne tabidir.

            TGTC’nin 45. faslında “Mantar ve mantardan eşya” tanımlanmıştır. Bu faslın 45.04 tarife pozisyonu “Aglomere mantar (bağlayıcı bir madde içersin içermesin) ve aglomere mantardan eşyayı içermekte olup, bu tarife pozisyonu altında “4504.90.80.00.00 Diğerleri” GTİP No.su da yer almaktadır.

             TGTC İzahnamesinde “Aglomere mantarın, kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş mantarın genellikle ısı ve basınç altında sıkıştırılmasıyla imal edildiği, bunların, ya ilave bir yapıştırma maddesi ile (örn: vulkanize edilmemiş kauçuk, tutkal, plastik, katran, jelatin) ya da ilave bir yapıştırma maddesi olmaksızın yaklaşık 300°C bir sıcaklıkta sıkıştırılmasıyla imal edildiği bu son durumda, mantardaki tabii zamkın bir yapıştırma maddesi görevi yaptığı” açıklanmakta, “bu fasıl 64. fasıldaki ayakkabılar ve aksamını kapsamaz.” ibaresine yer verilmektedir.

            Buna göre, ticari hayatta aglomere mantar olarak isimlendirilen ve TGTC’nin “4504.90.80.00.00 Diğerleri” GTİP No.sundan ithal edildiği anlaşılan eşyanın KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün 7 nci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Dolayısıyla, aglomere mantarının KDV oranları ile ilgili I ve II sayılı listelerde yer almaması nedeniyle, ithal ve tesliminin genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Özelge:45.04.90.80.0000 Gtip Numaralı Aglomere Mantarının Kdv Oranı.

16.04.2014

39044742-KDV.28-974

Top
Menu