5407.71.00.90.19- 5407.20 G..t.i.p. No.lar Kapsamına Giren Sineklik Mensucatın Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

5407.71.00.90.19- 5407.20 G..t.i.p. No.lar Kapsamına Giren Sineklik Mensucatın Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

5407.71.00.90.19- 5407.20 G..t.i.p. No.lar Kapsamına Giren Sineklik Mensucatın Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1037

21/07/2011

Konu

:

5407.71.00.90.19- 5407.20 G..T.İ.P. No.lar kapsamına giren sineklik mensucatın tesliminde uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızca imalatı yapılan 5407.71.00.90.19 ve 5407.20 G.T.İ.P. No.ları kapsamına giren sineklik mensucatın satışında uygulanacak KDV oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, ekli (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

            Söz konusu Kararnameye ekli (II) sayılı listenin, “B- Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünde;

            “4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,” ibaresi yer almaktadır.

            Buna göre, firmanızca  imalatı yapılan 5407.71.00.90.19  ve 5407.20 G.T.İ.P. No.ları kapsamına giren sineklik mensucat, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı liste kapsamında değerlendirileceğinden % 8 oranında KDV ye tabi olacaktır.  

            Bilgi edinilmesini rica ederim.      

Özelge:5407.71.00.90.19- 5407.20 G..t.i.p. No.lar Kapsamına Giren Sineklik Mensucatın Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

21.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1037

Son Yorumlananlar
Top
Menu