56.08.11.80.00.00 Gtip No.sunda Yer Alan Balık Ağının Tesliminde Kdv Oranı Hk.

56.08.11.80.00.00 Gtip No.sunda Yer Alan Balık Ağının Tesliminde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

56.08.11.80.00.00 Gtip No.sunda Yer Alan Balık Ağının Tesliminde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

63611781-130 [28-2013/13 ]-23

05/07/2013

Konu

:

56.08.11.80.00.00 GTİP No.sunda yer alan balık ağının tesliminde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanız tarafından naylon, elyaf ipliklerinin makine ile dokunması suretiyle imalatını yaptığınız TGTC’nin 56.08 tarife pozisyonu kapsamındaki balık ağı tesliminde uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir.

            KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2006/10138 sayılı BKK ile 2002/4480 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin ‘‘B” bölümüne 09/03/2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 16 ncı sıra olarak ‘‘Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzeriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler” eklenmiş, 31/12/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/4) sırasında da aynı ifadeye yer verilmiştir.

            Mensucatlar da dahil olmak üzere söz konusu sıra kapsamında tanımlanan eşyaların Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki (TGTC) Gümrük Taife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaraları belirlenirken 58.04 tarife pozisyonu kapsamındaki ‘‘Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç)”parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki mensucat hariç)” sayılmış, ancak 56.08 tarife pozisyonundaki (Sicim, ip veya halatdan düğümlü ağlar; dokumaya elverişli maddelerden hazır balık ağları ve diğer hazır ağ ve fileler) eşyalardan ‘‘düğümlü ağlar, balık ağları, diğer ağ ve filelere” ilişkin GTİP numaralarına yer verilmemiştir.

            Ancak, 56.08 tarife pozisyonundaki üzerinde aksesuarları (yüzdürücü, mantar, kurşun, ağırlıklar ve benzerleri le tutamaçlar, ziller, büzme ipleri veya diğer teferruatı da) bulunan hazır balık ağları veya diğer hazır ağ ve fileler hariç olmak üzere, mensucat niteliğindeki ‘‘düğümlü ağlar, balık ağları, diğer ağ ve filelerin” de bu sırada sayılan ‘‘mensucat” mahiyetinde olduğunun ileri sürülmesi üzerine yapılan araştırmalardan, ticari hayatta söz konusu eşyaların da TGTC’nin 58.04 tarife pozisyonundaki tüller ve diğer ağ mensucat gibi dokuma tezgahlarında mensucat şeklinde üretilmesi nedeniyle benzer eşyalar olduğu anlaşılmıştır.

            Bu nedenle, TGTC’nin 56.08 tarife pozisyonu kapsamındaki ‘‘sentetik, suni ve bunların karışımlarından sicim, ip veya halatdan dokumaya elverişli maddelerden el ya da makinada imal edilen mensucat niteliğindeki düğümlü ağlar (açık ağ gözlü mensucat) ve diğer ağ ve file şeklindeki eşyaların da (aksesuar ihtiva edenle ile belli ebat ve ölçülerde kullanılmaya hazır eşya halinde getirilenler hariç olmak üzere) 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/4) sırası kapsamında değerlendirilerek 09/03/2006 tarihinden itibaren ithal ve tesliminin (% 8) oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:56.08.11.80.00.00 Gtip No.sunda Yer Alan Balık Ağının Tesliminde Kdv Oranı Hk.

05.07.2013

63611781-130 [28-2013/13 ]-23

Top
Menu