5603.12.90.00.19, 5603.13.90.00.19, 5603.14.90.00.00, 5603.92.10.00.00, 5603.93.90.00.19, 5603.94.10.00.00, 5603.94.90.00.00 Gtip Numaralarında Yer Alan Eşyaların Tabi Olacağı Kdv Oranı

5603.12.90.00.19, 5603.13.90.00.19, 5603.14.90.00.00, 5603.92.10.00.00, 5603.93.90.00.19, 5603.94.10.00.00, 5603.94.90.00.00 Gtip Numaralarında Yer Alan Eşyaların Tabi Olacağı Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV 28-9221

04/02/2016

Konu

:

5603.12.90.00.19, 5603.13.90.00.19, 5603.14.90.00.00,   5603.92.10.00.00, 5603.93.90.00.19, 5603.94.10.00.00, 5603.94.90.00.00 GTİP   numaralarında

yer alan eşyaların tabi olacağı KDV oranı

      

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin  5603.12.90.00.19, 5603.13.90.00.19, 5603.14.90.00.00, 5603.92.10.00.00, 5603.93.90.00.19, 5603.94.10.00.00, 5603.94.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarında sınıflandırıldığı bildirilen eşyalar (filtre malzemesi kumaş, keçe ve benzeri) için uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/4 üncü sırasında; “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler” sayılmıştır.

             Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 56 ncı faslında, “Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya” düzenlenmiş; bu fasla ait “56.03” tarife pozisyonunda “Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)” tanımlanmıştır.

            Bu tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında; 5603.12.90.00.19 Diğerleri, 5603.13.90.00.19 Diğerleri, 5603.14.90.00.00 Diğerleri, 5603.92.10.00.00 Sıvanmış veya kaplanmış olanlar, 5603.93.90.00.19 Diğerleri, 5603.94.10.00.00 Sıvanmış veya kaplanmış olanlar, 5603.94.90.00.00 Diğerleri de yer almaktadır.

            Buna göre, özelge talep formunda belirtilen GTİP numaralarında sınıflandırıldığı ifade edilen filtre malzemesi kumaş, keçe gibi eşyaların sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin B/4 üncü sırası kapsamında değerlendirilmesi ve bunlara % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:5603.12.90.00.19, 5603.13.90.00.19, 5603.14.90.00.00, 5603.92.10.00.00, 5603.93.90.00.19, 5603.94.10.00.00, 5603.94.90.00.00 Gtip Numaralarında Yer Alan Eşyaların Tabi Olacağı Kdv Oranı

04.02.2016

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-9221

Top
Menu