84.51 Gtip No.lu Makine Teslimlerinde Kdv Oranı Hk.

84.51 Gtip No.lu Makine Teslimlerinde Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

51421814-130[28-2014/38]-17

09/02/2015

Konu

:

84.51 GTİP no.lu makine teslimlerinde kdv oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ikinci el 84.51 GTİP numaralı (dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli madde mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulması, ütülenmesi, preslenmesi suretiyle ütülenmesi, ağartılması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdirilmesine mahsus makine ve cihazlar) makine alımlarının, finansal kiralamaya konu olmaksızın alımında uygulanması gereken  katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmiştir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

            KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümüne 09.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 05.02.2008 tarih ve 2008/13234 sayılı Kararname ile eklenen 28. ve 07.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren 31.03.2008 tarih ve 2008/13426 sayılı Kararname ile eklenen 29. sırada TGTC’deki GTİP No’ları ve tanımları itibariyle belirtilen eşyalar sayılmıştır.

            Firmanız tarafından TGTC’nin “84.51” tarife pozisyonu kapsamında olduğu belirtilen makinalar söz konusu 28. ve 29. sıralarda yer almamaktadır.

            Bu nedenlerle, “84.51” tarife pozisyonu kapsamındaki makinaların (2. el dahil) finansal kiralamaya konu olmaksızın alımı genel oranda (%18) KDV’ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:84.51 Gtip No.lu Makine Teslimlerinde Kdv Oranı Hk.

09.02.2015

51421814-130[28-2014/38]-17

Top
Menu