8903.10.10.00.00 Ve 8903.10.90.00.00 Gtip Numaralı Ürünlerin Tesliminde Kdv Oranı

8903.10.10.00.00 Ve 8903.10.90.00.00 Gtip Numaralı Ürünlerin Tesliminde Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-135821

18.05.2017

Konu

:

8903.10.10.00.00 ve 8903.10.90.00.00 GTİP numaralı ürünlerin tesliminde KDV oranı

      

İlgi

:

01/03/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin 8903.10.10.00.00 ve 8903.10.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Poziyonu (GTİP) numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen ve ticari ismi “şişme bot” olan eşyaların tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

03/02/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Kararname ile 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırası, “Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri” şeklinde değiştirilmiştir.

Diğer taraftan, TGTC’nin 89 uncu faslında “Gemiler ve Suda Yüzen Taşıt ve Araçlar”, 8903 tarife pozisyonunda “Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar” tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonunda 8903.10.10.00.00 ve 8903.10.90.00.00 GTİP numaraları da sayılmıştır.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almaması nedeniyle sözü edilen GTİP numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen ve ticari ismi “şişme bot” olan eşyaların, yurt içi teslim ve ithalinin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:8903.10.10.00.00 Ve 8903.10.90.00.00 Gtip Numaralı Ürünlerin Tesliminde Kdv Oranı

18.05.2017

39044742-130[Özelge]-135821

Top
Menu