9619.00.40.90.00 Gtip Numarasında Tanımlı Göğüs Pedinin Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

9619.00.40.90.00 Gtip Numarasında Tanımlı Göğüs Pedinin Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

9619.00.40.90.00 Gtip Numarasında Tanımlı Göğüs Pedinin Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-010-2166

08/09/2014

Konu

:

9619.00.40.90.00 GTİP numarasında tanımlı göğüs pedinin tesliminde uygulanacak KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 9619.00.40.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralı göğüs pedinin tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenmektedir.

             KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün;

             – 4 üncü sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”

             – 5 inci sırasında “Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)”

             sayılmıştır.

            Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan mamul hijyenik havlu ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya (göğüs pedleri, koruyucular ve benzeri eşya) 2012 yılına kadar TGTC’nin 56.01 tarife pozisyonu kapsamında tanımlanmış iken, hangi maddeden olursa olsun bu eşyalar 2012 yılında TGTC’nin 96. faslında açılan 96.19 tarife pozisyonunda tanımlanmaya başlamış ve 2014 yılında yürürlükte olan TGTC de dahil olmak üzere bu eşyalar bazı GTİP No değişikliklerine tabi tutulmuştur.

            Dolayısıyla söz konusu II sayılı listenin “B” bölümünün 4. sırasında sayılan (pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından … mensucat, dokunmamış mensucat, vatka …) eşyalardan hazırlanan göğüs pedlerinin bu listenin 5. sırasında yer alan “iç giyim eşyası” kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Ancak söz konusu 4. sırada sayılan maddelerden hazırlanmayan göğüs pedlerinin ise yukarıda açıklanan 5. sıradaki “iç giyim eşyası” kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bu nedenlerle, hazırlandığı maddeye göre TGTC’nin 96.19 tarife pozisyonuna ait GTİP No’larında tanımlanan göğüs pedlerinden, yukarıda açıklanan 4. sıradaki eşyalardan hazırlanmış olanlarının “iç giyim eşyası” kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminin %8 oranında, 4. sırada sayılan eşyalardan hazırlanmış olmayanlarının ise ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:9619.00.40.90.00 Gtip Numarasında Tanımlı Göğüs Pedinin Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

08.09.2014

39044742-010-2166

Top
Menu