Açık Kasa Kamyonet Satışında Kdv Oranı Hk.

Açık Kasa Kamyonet Satışında Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/21-24

05/05/2010

Konu

:

2007 MODEL AÇIK KASA KAMYONETİN KDV ORANI

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eki Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu ile borcundan dolayı Müdürlüğünüzce satışı yapılacak olan plakalı 2007 model FORD marka TRANSİT 350 D/C tipi çift kabin açık kasa kamyonetin katma değer vergisi oranının bildirilmesi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 1/3-d maddesine göre, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar KDV ye tabidir.

KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki listelerde yer almayan çift kabin açık kasa kamyonetin Müdürlüğünüz tarafından satışı % 18 oranında KDV ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Açık Kasa Kamyonet Satışında Kdv Oranı Hk.

05.05.2010

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/21-24

Son Yorumlananlar
Top
Menu