Aktif Karbon Kumaş Tesliminde Kdv Oranı.

Aktif Karbon Kumaş Tesliminde Kdv Oranı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Aktif Karbon Kumaş Tesliminde Kdv Oranı. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

76464994-130[KDV.2013.10]-300

31/12/2013

Konu

:

Aktif karbon kumaş tesliminde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın ……. Üniversitesi Teknokent içerisinde ARGE faaliyetinde bulunduğu, %8 KDV oranıyla alınan kumaşın 800-1000 derecede ısıtılarak aktif karbon kumaş haline getirildiği, üretilen aktif karbon kumaşın polen filtresi, maske, ayakkabı, çanta, kömür, yastık, boru gibi kokunun tutulması istenilen ürün imalatında kullanıldığı belirtilerek, aktif karbon kumaş teslimine uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları,  KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin “B- Diğer Mal ve Hizmetler başlıklı bölümünün;

            – 4 üncü sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler” yer almaktadır.

            Firmanız tarafından üretilen karbon kumaş, söz konusu 4. sırada sayılan “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından hazırlanmış mensucat” olmadığından, bu sıra kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bu nedenle, söz konusu karbon kumaş 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli I ve II sayılı listelerde yer almadığından, ithal veya yurtiçi tesliminin genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Aktif Karbon Kumaş Tesliminde Kdv Oranı.

31.12.2013

76464994-130[KDV.2013.10]-300

Top
Menu