Alüminyum Profil Kullanılarak İmal Edilen Balkon, Pencere, Kapı, Bölme, Pano Gibi İşlerde Tevkifat Uygulaması Hk.

Alüminyum Profil Kullanılarak İmal Edilen Balkon, Pencere, Kapı, Bölme, Pano Gibi İşlerde Tevkifat Uygulaması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Alüminyum Profil Kullanılarak İmal Edilen Balkon, Pencere, Kapı, Bölme, Pano Gibi İşlerde Tevkifat Uygulaması Hk. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI   : B.07.1.GİB.0.57/5709-7/ 71877                                                                         13.08.2007

KONU :

…………………. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

………….

…………..

           

İLGİ: 09/05/2007 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, alüminyum profil kullanarak üretilen balkon, pencere, kapı, bölme, pano gibi işlerde tevkifat uygulamasının nasıl yapılacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9. maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

104 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 2.1 bölümü ile, 96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 5.3 bölümü değiştirilerek bakır ve bakır alaşımları ile birlikte çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin teslimi tevkifat kapsamına alınmıştır. Bu mamullerin ithalatçıları tarafından yurt içinde teslimlerinde de tevkifat uygulanacaktır.

105 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “D. Alüminyum Profil ve Alüminyum Levha Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümüne göre, 01/07/2007 tarihinden itibaren alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde KDV tevkifatı, bunları doğrudan slab, billet, külçe gibi hammaddelerden imal edenler tarafından yapılacak ilk teslimleri ile bunları ithal edenler tarafından yapılacak ilk teslimlerinde uygulanacak, profil ve levhanın ilk üreticileri ve ithalatçılarından sonraki safhalardaki teslimleri KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır.

Buna göre,

1. Firmanızın ilk üretici veya ithalatçılardan alüminyum profil alımlarında düzenlenen faturada gösterilen KDV firmanız tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacak ve 2 No.lu KDV Beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilerek ödenecektir. İlk üretici veya ithalatçılar dışındaki mükelleflerden alüminyum profil alımlarında hesapladığınız KDV ise tevkifata tabi tutulmayacaktır.

2. Alüminyum profil ile birlikte fitil, vida, dübel, kol, kilit, köpük vb malzemeler kullanarak imal ettiğiniz balkon, pencere, kapı, bölme, pano gibi mamullerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Başkan a.

Özelge:Alüminyum Profil Kullanılarak İmal Edilen Balkon, Pencere, Kapı, Bölme, Pano Gibi İşlerde Tevkifat Uygulaması Hk.

13.08.2007

B.07.1.GİB.0.57/5709-7/ 71877

Top
Menu