Alüminyum Profil Ve Levha Teslimlerinde Kdv Tevkifatı Hk.

Alüminyum Profil Ve Levha Teslimlerinde Kdv Tevkifatı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-72-249

24/08/2011

Konu

:

Alüminyum levha teslimlerinde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın slab gibi alüminyum ham maddelerini satın alarak fabrika içinde bulunan haddelerden geçirilmesi suretiyle 0,006 mikron özelliğinde alüminyum levha üretimi yaptığı ve inceltilen bu levhaları alüminyum folyo, ilaç sektörü, gıda ambalajlarında kullanılmak amacıyla bu konuda üretim yapan firmalara sattığı belirtilerek, 0,006 mikron özelliğinde alüminyum levha satışlarınızda katma değer vergisi (KDV) tevkifatının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Vergi Dairesi Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

            KDV Kanunu’nun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Söz konusu yetkiye dayanılarak, 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ( 01.05.2007 tarih ve 26509 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 2.1 bölümü ile değişen başlık) “Bakır, Alüminyum ve Çinko Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı 5.3. bölümünde; “KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımını izleyen ayın başından itibaren ( 104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 2.1 bölümü ile değişen ibare) bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin tesliminde % 90 oranında tevkifat uygulanarak alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.” ifadesine yer verilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 105  Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Alüminyum Profil ve Alüminyüm Levha Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı D bölümünde; “104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2.1) bölümünde yapılan düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde tevkifat uygulamasının, bu Tebliğin yayımını izleyen ayın başından itibaren yapılacak teslimlerde geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.

            Buna göre, alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde KDV tevkifatı;

            – bunları doğrudan slab, billet, külçe gibi ham maddelerden imal edenler tarafından yapılacak ilk teslimleri ile

            – bunları ithal edenler tarafından yapılacak ilk teslimlerinde,

            uygulanacak, profil ve levhanın ilk üreticileri ve ithalatçılarından sonraki safhalardaki teslimleri KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır.  

            Öte yandan, 104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin değişiklik yaptığı, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümü kapsamına giren ve levha ile profil dışında kalan diğer alüminyum mamullerinin her safhasında KDV tevkifatı uygulanacağı tabiidir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve düzenlemeler çerçevesinde, alüminyum profil ve levhaların ilk üretici veya ithalatçıları tarafından teslimlerinde ve 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) bölümü kapsamına giren ve alüminyum levha ile alüminyum profil dışında kalan diğer alüminyum mamullerinin ise her safhasındaki teslimlerinde KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Alüminyum Profil Ve Levha Teslimlerinde Kdv Tevkifatı Hk.

24.08.2011

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-72-249

Top
Menu