Amortisman oranları listesi interaktif bir liste olarak aşağıda yer almaktadır.  Amortisman oranları excel listesini indirebilirsiniz. 

Amortisman oranları listesi excel formatında ve interaktif bir liste şeklimde aşağıda yer almaktadır.  Ayrıca amortisman oranları excel listesi bu bağlantıdan indirebilir durumdadır. Kurumlar vergisi oranlarına ilişkin çalışmamıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bul alanından hızlı filtreleme yoluyla aradığınız ATİK’le ilgili kaydı bulabilirsiniz. Sayfaya mobil cihazlarla ulaşıyorsanız tabloda yatay kaydırma çubuğu etkinleşecektir. Yatay kaydırma çubuğunu kullanarak içeriği daha rahat görüntüleyebilirsiniz.

NoAlt_1Alt_2Alt_3Amortismana Tabi İktisadi KıymetlerFaydalı Ömür (Yıl)Normal
Amortisman Oranı
İlgili Genel Tebliğ
1Binalar333
1.1.Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal
hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar
333
1.1.1.Beton, kargir, demir, çelik50% 2,00333
1.1.2.Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek
suretiyle yapılmış binalar dahil)
33% 3,03333
1.1.3.Ahşap, kerpiç20% 5,00333
1.1.4.Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema,
gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar
15% 6,66333
1.1.5.Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik
yapılar
10% 10,00333
1.1.6.Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri15% 6,66365
1.1.7.Sarnıç ve benzerleri50% 2,00333
1.1.8.Tanklar333
1.1.8.1.İspirto ve benzeri tanklar15% 6,66333
1.1.8.2.Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları10% 10,00333
1.1.8.3.Diğer tanklar15% 6,66333
1.2.Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar333
1.2.1.Beton, kargir, demir, çelik40% 2,50333
1.2.2.Yarı kargir25% 4,00333
1.2.3.Ahşap15% 6,66333
1.2.4.Kerpiç10% 10,00333
1.2.5.Galip malzemesi saç, çinko, teneke10% 10,00333
1.2.6.Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir
konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar)
4% 25,00389
1.3.Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler50% 2,00333
1.4.İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler50% 2,00333
1.5.Gergili membran sistemleri6% 16,66389
2Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları,
arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular,
regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata
direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar
15% 6,66333
2.1.Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen
yollar)
8% 12,50333
3Demirbaşlar333
3.1.İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa,
mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç)
5% 20,00365
3.2.Televizyonlar5% 20,00333
3.3.Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti3% 33,33365
3.4.Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu2% 50,00333
3.5.Kasalar333
3.5.1.Plastik kasalar5% 20,00333
3.5.2.Tahta kasalar2% 50,00333
3.5.3.Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan
kasalar
50% 2,00339
3.6.Paletler333
3.6.1.Basit tahta palet2% 50,00458
3.6.2.Plastik palet5% 20,00333
3.6.3.Yoğunluğu ve kırılma direnci yüksek, esnemeye ve baskıya dayanıklı keresteden
imal edilmiş ahşap palet
8% 12,50458
3.7.Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller
(Palplanşlar)
3% 33,33333
3.8.Isıtma malzemeleri333
3.8.1.Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları)15% 6,66333
3.8.2.Isıtma boruları15% 6,66333
3.8.3.Pompalar15% 6,66333
3.8.4.Vanalar, pislik tutucular, çek valflar20% 5,00333
3.8.5.Sıcak hava apareyleri20% 5,00333
3.8.6.Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.)25% 4,00333
3.8.7.Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.)15% 6,66333
3.8.8.Şofbenler ve kombiler10% 10,00333
3.8.9.Hidroforlar10% 10,00333
3.8.10.Su yumuşatma cihazları10% 10,00333
3.8.11.Genleşme depoları10% 10,00333
3.8.12.Brülörler15% 6,66333
3.8.13.İçten yanmalı motorlar10% 10,00339
3.8.14.Soba5% 20,00365
3.9.Konfor ve klima tesisat malzemeleri333
3.9.1.Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-soğutucu)15% 6,66333
3.9.2.Fan-coil cihazları15% 6,66333
3.9.3.Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri)10% 10,00333
3.9.4.Su soğutma grupları15% 6,66333
3.9.5.Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları15% 6,66333
3.9.6.Hava perdeleri10% 10,00339
3.9.7.Havalandırma sistemleri10% 10,00339
3.10.Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir amacıyla
kullanılanlar dahil)
333
3.10.1.Sebze soyma ve doğrama makineleri10% 10,00333
3.10.2.Et kıyma makineleri10% 10,00333
3.10.3.Mikserler10% 10,00333
3.10.4.Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları10% 10,00333
3.10.4.1.Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar5% 20,00399
3.10.5.Yemek pişirme tencereleri10% 10,00333
3.10.6.Fırınlar10% 10,00333
3.10.7.Kuzine ve yer ocakları15% 6,66333
3.10.8.Bulaşık yıkama makineleri10% 10,00333
3.10.9.Komple soğuk odalar10% 10,00333
3.10.10.Yemek asansörleri (Monşarjlar)15% 6,66333
3.10.11.Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı10% 10,00339
3.11.Merkezi çamaşırhane cihazları333
3.11.1.Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri10% 10,00333
3.11.2.Ütü makineleri(Kolalama makineleri dahil)15% 6,66333
3.11.3.Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri10% 10,00333
3.12.Asansörler (Yük, insan vb.)10% 10,00333
3.13.Medikal malzemeler333
3.13.1.Otoklav cihazları10% 10,00333
3.13.2.Buhar Jeneratörleri10% 10,00333
3.13.3.Sterilizatörler10% 10,00333
3.13.4.Oksijen ve azot tüpleri20% 5,00333
3.13.5.Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.)10% 10,00333
3.13.6.Basınçlı hava kompresörleri15% 6,66333
3.13.7.Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri10% 10,00333
3.13.8.Laboratuvar cihazları333
3.13.8.1.Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.)5% 20,00333
3.13.8.2.Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler5% 20,00333
3.13.8.3.Karıştırıcı ve çalkalayıcılar6% 16,66333
3.13.8.4.Mikroskoplar6% 16,66333
3.13.8.5.Analitik cihazlar5% 20,00333
3.13.9.Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı, Endoskopik
ameliyat robotu v.b.)
5% 20,00418
3.13.9.1.Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri6% 16,66339
3.13.10.Medikal mobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası v.b.)10% 10,00333
3.13.10.1.Portatif sedye5% 20,00365
3.13.11.Ameliyathane ve sterilizasyon333
3.13.11.1.Sterilizatörler8% 12,50333
3.13.11.2.Cerrahi termal yıkayıcı8% 12,50333
3.13.11.3.Ameliyat masası8% 12,50333
3.13.11.4.Ameliyat lambası8% 12,50333
3.13.11.5.Anastezi cihazı6% 16,66333
3.13.11.6.Elektro koter6% 16,66333
3.13.11.7.Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanları6% 16,66333
3.13.11.8.Cerrahi el aletleri7% 14,28333
3.13.12.Radyo terapi cihazı (Linac)8% 12,50333
3.13.13.Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihazı)6% 16,66333
41711Kan şekeri ölçüm cihazları10% 10,00339
3.13.15.Medikal enstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve
benzeri tıbbi alanlarda kullanılan koltuk, set ve benzeri iktisadi kıymetler)
10% 10,00339
3.13.16.Hasta simülasyon cihazı5% 20,00418
3.14.Elektrik Malzemeleri333
3.14.1.Jeneratörler10% 10,00333
3.14.2.Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS)10% 10,00333
3.14.3.Paratonerler10% 10,00333
3.14.4.Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvektörleri v.b.10% 10,00339
3.14.5.Transformatörler10% 10,00339
3.14.6.Redröserler10% 10,00339
3.14.7.Akümülatörler5% 20,00339
3.14.8.Akü şarj redresörü5% 20,00339
3.14.9.Şalt cihazları, kontaktörler3% 33,33339
3.14.10.Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri10% 10,00339
3.14.11.Elektrik motorları, elektrik trafoları10% 10,00339
3.14.12.Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç
sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri
10% 10,00365
3.14.13.Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon sistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi
kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.)
10% 10,00389
3.14.14.Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve kamera
gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan makineler
3% 33,33399
3.14.15.Taşıtlarda kullanılan lityum iyonlu piller8% 12,50458
3.15.Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane
eşyası
5% 20,00333
3.16.Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.)15% 6,66333
3.17.Kaynak makinesi5% 20,00333
3.18.Zincir, halat3% 33,33333
3.19.Ponton5% 20,00333
3.20.Kondansatör5% 20,00333
3.21.Oksijen takımı, oksijen saati6% 16,66333
3.22.Güneş kollektörü6% 16,66333
3.23.Depolama raf sistemleri10% 10,00333
3.24.Çim biçme makinesi4% 25,00333
3.25.Çöp konteynerleri4% 25,00333
3.26.Elektronik güvenlik sistemleri5% 20,00333
3.27.POS cihazları5% 20,00333
3.28.Yangın söndürme cihazları5% 20,00333
3.29.Radyasyon aleti5% 20,00333
3.30.Nem alma cihazları5% 20,00333
3.31.Kart basma makinesi10% 10,00333
3.32.Kart kesme makinesi10% 10,00333
3.33.Zarflama makinesi10% 10,00333
3.34.Projeksiyon cihazı5% 20,00333
3.35.Fotoğraf makineleri ve kamera5% 20,00333
3.36.Ölçüm cihazları5% 20,00333
3.37.Elektronik test cihazları5% 20,00333
3.37.1.İklimlendirme kabini10% 10,00458
3.37.2.Yırtılma test cihazı10% 10,00458
3.37.3.PH metre cihazı10% 10,00458
3.37.4.Işık haslığı ve hava koşulları test cihazı10% 10,00458
3.38.Mekanik test cihazları7% 14,28333
3.39.El ölçü aletleri4% 25,00333
3.40.Hızlı protip makineleri5% 20,00333
3.41.Kompresörler (3.13.6. sınıfında sayılanlar hariç) ve pnömatik makineler6% 16,66339
3.42.Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri6% 16,66339
3.43.Redüktörler10% 10,00339
3.44.Metal işlemeye mahsus araç gereçler (Torna tezgahları, frezeler, bileme aparatları,
taşlama makineleri ve bunların benzerleri)
10% 10,00339
3.45.Delme, kesme, zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme ve
bunlara benzer işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri
10% 10,00339
3.46.Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz genişletme makineleri, perdah
makineleri, asfalt makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri
10% 10,00339
3.47.Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar10% 10,00339
3.48.Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak yada kuru
olarak temizlenmesi veya vakumlanması işlevlerini yerine getiren makineler)
8% 12,50339
3.49.Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazları339
3.49.1.Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim
cihazları, interaktif telekontrolsistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri, plaka tanıma sistemi v.b.
5% 20,00458
3.49.2.Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonları10% 10,00339
3.49.3.Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri5% 20,00339
3.49.4.Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar ve bunlara ait sistemler10% 10,00339
3.49.5.Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital ve diğer ses kaydediciler,
amplifikatör, ekolayzır, ses mikser cihazları, uydu antenleri ve uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazlar v.b.
5% 20,00339
3.49.6.Projeksiyon cihazları, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video
konferans cihazı, stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı cihazları v.b.
5% 20,00339
3.49.7.Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV, radyo ve görüntü faks modemleri5% 20,00339
3.49.8.GPRS ve benzeri uydular yardımı ile konum belirleme cihazları5% 20,00339
3.49.9.Elektronik optik alet ve cihazlar6% 16,66339
3.49.10.Kapalı devre TV sistemi (CCTV)10% 10,00365
3.50.LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri v.b.10% 10,00339
3.51.Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları10% 10,00339
3.52.Yürüyen merdivenler, platformlar, konveyörler, bariyerler ve bunların benzerleri10% 10,00458
3.53.Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot
bantlama makinesi
10% 10,00365
3.54.Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları8% 12,50339
3.55.Elektrik süpürgeleri, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme makineleri7% 14,28339
3.56.Çöp öğütücüler10% 10,00339
3.57.İlaçlama makineleri8% 12,50339
3.58.El kurutma makineleri5% 20,00339
3.59.Elektronik kantar5% 20,00339
3.60.Baskül6% 16,66339
3.61.Hidrolik araç kantarları15% 6,66339
3.62.Her türlü standlar (Teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar)6% 16,66339
3.63.Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleşik bulunan
konteynerler)
15% 6,66339
3.64.Mağaza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde dış mekanlara belirli bir marka veya bir işletmeyi tanıtmak için konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunların benzerleri (58.1. ve diğer sınıflamalada yer alanlar hariç)7% 14,28339
3.65.Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları5% 20,00339
3.65.1.Su taşımaya mahsus damacanalar3% 33,33439
3.66.Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler (Panolar,
metal ayaklar, raf düzenleri ve bunların benzerleri)
6% 16,66339
3.67.Her türlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve benzerlerinin bir
yerden bir yere naklinde kullanılanlar)
15% 6,66339
3.68.Vidalama makineleri10% 10,00339
3.69.Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)10% 10,00339
3.70.Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı v.b.10% 10,00339
3.71.Bayrak, flama, aydınlatma direkleri15% 6,66339
3.72.Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar
hariç)
2% 50,00339
3.73.Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb.
ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı)
15% 6,66365
3.74.Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat)15% 6,66365
3.75.Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan
tesisler)
24% 4,16365
3.76.Duvar saati5% 20,00365
3.77.Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)5% 20,00365
3.78.Otopark sistemleri389
3.78.1.Otopark ücretlendirme sistemi15% 6,66389
3.78.2.Otopark yönlendirme sistemi10% 10,00389
3.79.Fotoselli kayar kapılar10% 10,00365
3.80.LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)15% 6,66365
3.81.Kartlı geçiş sistemleri10% 10,00365
3.82.Yanmaz elbise5% 20,00365
3.83.Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve
benzeri)
3% 33,33389
3.84.Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve
değişik yerlere kurulması mümkün olan reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de
barındırabilen kule benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılan plastik
maddeden yapılmış şamandıralar
7% 14,28389
3.85.Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma
özelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamül tekerlekli temizlik araçları), temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri.
3% 33,33389
3.86.Otomatik para çekme makineleri (ATM)10% 10,00399
3.87.Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler3% 33,33418
3.88.Basınç odaları10% 10,00458
3.89.Süs bitkileri5% 20,00458
3.90.Modüler sistem tuvalet10% 10,00458
3.91.Su arıtma cihazları5% 20,00458
3.92.Masaj koltukları5% 20,00458
3.93.Dijital baskı makinesi10% 10,00458
3.94.İşletmelerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık
kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri
2% 50,00458
3.95.Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar5% 20,00458
4Bilgi sistemleri333
4.1.Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server)4% 25,00333
4.2.Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik
teyp üniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik karakter okuyucular, yüksek saklama
kapasitesine sahip üniteler, kağıt bant donanımı, kağıt ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yazıcılar, terminaller, teyp sürücüleri, disk sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlı kullanılan ekipmanlar bu
sınıfa girmez)
4% 25,00333
4.3.Bilgisayar yazılımları3% 33,33333
4.4.Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı
elemanları, UPS kablolama ve bağlantı elamanları
5% 20,00365
4.5.Data koruma kasası12% 8,33365
5Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi
makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı ekipmanlar ve benzerleri
5% 20,00333
5.1.Ödeme kaydedici cihazlar5% 20,00333
6Taşıma araçları333
6.1.Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil)5% 20,00333
6.2.Otobüs, Minibüs, Midibüsler5% 20,00333
6.3.Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler4% 25,00333
6.4.Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar)5% 20,00333
6.5.Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil)4% 25,00333
6.6.Bisikletler ve at arabaları4% 25,00333
6.7.Kendinden hareketli yük arabaları (Kaldırma tertibatı ile donatılmış olanlar ve
forkliftler,krikolar v.b. dahil)
4% 25,00333
6.7.1.Taşıma ve yükleme amaçlı kullanılan robotlar, robotlu yükleme sistemleri5% 20,00458
6.8.Çekiciler (Transpaletler dahil)5% 20,00333
6.9.Demiryolları araçları ve lokomotifler15% 6,66333
6.10.Deniz araçları333
6.10.1.Yük ve yolcu gemileri18% 5,55333
6.10.2.Tankerler ve frigorifik gemiler8% 12,50333
6.10.3.Kayık ve mavnalar5% 20,00333
6.10.4.Ağaç tekne8% 12,50333
6.10.5.Deniz motorları8% 12,50333
6.10.6.Şişme bot5% 20,00333
6.10.7.Kurtarma gemileri20% 5,00365
6.10.8.Römorkör14% 7,14389
6.10.9.Acenta botları (pilot botlar)12% 8,33399
6.10.10.Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim deniz aracı15% 6,66418
6.10.11.Balık Nakliye Gemisi10% 10,00418
6.11.Ray ve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar15% 6,66333
6.12.Uçak ve helikopterler506
6.12.1.Uçaklar ve Uçak simülatörleri25% 4,00506
6.12.2.Helikopterler10% 10,00506
6.13.Treyler ve treylere bağlı konteynerler (yarı römorklar dahil)6% 16,66458
6.14.Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri10% 10,00389
6.14.1.Limanlarda kullanılan mobil vinçlerin otomatik konteyner kaldırma ataçmanı15% 6,66399
6.15.Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları7% 14,28333
6.16.Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan,
vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri)
7% 14,28365
6.16.1.Çöp temizleme araçları ve ekipmanları365
6.16.1.1.Çöp temizleme araçları5% 20,00365
6.16.1.2.Çöp temizleme araçları ekipmanları3% 33,33365
6.17.Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler,
toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları ve bunların benzerleri.
3% 33,33389
7Tarım333
7.1.Sadece tarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla edinilen yapılar25% 4,00333
7.2.Sadece hayvancılık işlerinde kullanılmak amacıyla tesis edilen yapılar (Tavla, ahır,
ağıl, kümes, padoks, manej v.b.)
20% 5,00333
7.3.Tarımda kullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler10% 10,00333
7.4.Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri ve bunlar gibi
tarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat
5% 20,00333
7.4.1.Traktör, biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına pulluk ve benzeri ekipman
takılan hareketli araç v.b.) gibi araçların yardımcı ekipmanları
5% 20,00333
7.4.2.Kırkım makinesi5% 20,00339
7.4.3.Gaga kesme makinesi5% 20,00339
7.4.4.Krema makinesi5% 20,00339
7.4.5.Tavuk yolma makinesi5% 20,00339
7.4.6.Budama makinesi5% 20,00339
7.4.7.Motorlu el testeresi5% 20,00339
7.4.8.Meyve tasnif makinesi5% 20,00339
7.4.9.Buzağı emzirme makinesi5% 20,00339
7.4.10.Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi için
kullanılan, plastik malzemeden mamül ve demir direkler üzerine kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri
10% 10,00389
7.5.Mandıralar7% 14,28333
7.6.Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu sınıfa dahildir.)5% 20,00333
7.7.Atlar389
7.7.1.Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar)18% 5,55389
7.7.2.Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.)10% 10,00389
7.8.Sütlük koyun ve keçiler (Damızlık koç ve tekeler dahil)5% 20,00333
7.9.Arılar5% 20,00333
7.10.Yumurtalık tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç)2% 50,00333
7.11.Kümes hayvanları üretme tesisleri ve binalar10% 10,00333
7.11.1.Üretimde kullanılan iktisadi kıymetler (Teçhizat v.b.)5% 20,00333
7.12.Deniz ve tatlı su balıkları5% 20,00333
7.13.Diğer hayvanlar (Köpek, iş hayvanları v.b.)5% 20,00333
7.14.Ekili ve dikili araziler, tesisler333
7.14.1.Zeytinlikler50% 2,00333
7.14.2.Dutluklar40% 2,50333
7.14.3.Fındıklıklar25% 4,00333
7.14.4.Süs ağaçları, güllükler20% 5,00333
7.14.5.Bağlar20% 5,00333
7.14.6.Narenciye ağaçları25% 4,00333
7.14.7.Şeftali ağaçları10% 10,00333
7.14.8.Kayısı, erik, badem ağaçları25% 4,00333
7.14.9.Elma, armut, ayva, incir ağaçları25% 4,00333
7.14.10.Vişne, kiraz ağaçları20% 5,00333
7.14.11.Ceviz, kestane, antep fıstığı ağaçları40% 2,50333
7.14.12.Sair meyveli ağaçlar10% 10,00333
7.14.13.Seralar365
7.14.13.1.Seralarda kullanılan makine ve aletler ve çimlendirme odası (Isıtıcılar, ilaçlama
makineleri, tohum ekme makineleri ve bunların benzerleri)
5% 20,00333
7.14.13.2.Cam örtü malzemeli seralar15% 6,66365
7.14.13.3.Plastik örtü malzemeli seralar3% 33,33365
7.14.13.4.Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar15% 6,66365
7.14.13.5.Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar20% 5,00365
7.14.13.6.Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar10% 10,00365
7.14.13.7.Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği3% 33,33365
7.14.13.8.Kaya yünü yatağı2% 50,00365
7.14.13.9.Seralarda kullanılan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, ısıtma,
havalandırma, gölgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama- gübreleme sistemleri (sulama pompaj ve gübre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar
10% 10,00389
7.14.14.Tarımsal sulama tesisleri (Yağmurlama, damla sulama v.b.)10% 10,00333
7.14.15.Kanal ve kanaletler10% 10,00333
7.14.16.Derin kuyular15% 6,66333
7.14.17.Sağım tesis ve makineleri5% 20,00333
7.14.18.Mahsul kurutma ve yem kırma tesis ve makineleri5% 20,00333
7.14.19.Çırçırlama ve delintasyon tesisleri5% 20,00333
7.14.20.Yoncalık tesisi3% 33,33333
7.14.21.Korunganlık tesisi2% 50,00333
7.14.22.Suni çayır mera tesisi3% 33,33333
7.14.23.Çam fıstığı tesisi50% 2,00339
7.14.24.Kavaklık tesisi10% 10,00339
8Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak çıkarılmasında, öğütülmesinde, kullanılmasında ve bu tip materyallerin diğer şekillerde özel olarak
hazırlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler
10% 10,00333
8.1.İzabe potaları2% 50,00333
8.2.Madeni emniyet şapkaları (Baretler)3% 33,33333
8.3.Linyit ve maden ocaklarının yer altı imalatında kullanılan, ihraç havalandırma, su
ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizatı, nakliye, kazı, delme, yükleme, yıkama ve zenginleştirme tesisatı ile ocak aydınlatmasında
kullanılan iktisadi kıymetler ve malzemeler
10% 10,00333
9Petrol ve gaz sanayi333
9.1.Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve
gaz hizmetlerinin verilmesinde kullanılan kimyasal işlemler, kuyuların kapatılması beton ile kaplanması, kuyu ve boru yataklarının delinmesi gibi işlemlerde
kullanılan iktisadi kıymetler
6% 16,66333
9.1.1.Pompaj çubuklarından emiciler3% 33,33333
9.2.Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Araştırılması ve Bunların Üretilmesi: Petrol ve
doğal gaz rezervlerinin araştırılması ve bunların üretimi, petrol ve doğal gazın boru hatlarına toplanması ve benzer saklama faaliyetlerini de içeren kuyuların
kazılması, petrol ve doğal gazın üretimi için üreticilerce kullanılan iktisadi
kıymetler.
14% 7,14333
9.2.1.Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullanılan)2% 50,00333
9.3.Petrol Arıtımı: Damıtma, parçalara ayırma ve ham petrolün gaz ve diğer unsurlar
için kataliz olarak ayrılmasında kullanılan iktisadi kıymetler
15% 6,66333
9.3.1.Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar2% 50,00333
9.4.Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler9% 11,11333
9.4.1.Sıvı gaz buharlaştırıcılar9% 11,11365
10İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demiryollarının yapımında
kullanılan iktisadi kıymetler (Aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç)
6% 16,66399
10.1.İnşaat kalıpları ve iskeleler365
10.1.1.Ahşap inşaat kalıpları5% 20,00365
10.1.2.Tünel kalıplar15% 6,66365
10.1.3.Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler20% 5,00365
10.1.4.Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında
kullanılan kalıplar
4% 25,00365
10.1.5.İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar)7% 14,28365
10.1.6.Ağaç kalaslar3% 33,33365
10.1.7.Demir veya çelik inşaat kalıpları7% 14,28389
10.2.İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme
makinesi
8% 12,50365
10.3.Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum
değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi
15% 6,66365
10.4.İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici,
ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi)
6% 16,66399
10.5.Kazık çakma makinesi8% 12,50418
11Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı: Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamullerin
üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
15% 6,66333
12Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı: Ham şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker
pancarından yapılan şekerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
15% 6,66333
13Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler15% 6,66333
14Balık yağı, balık unu, yaş meyve, kuru meyve, sucuk pastırma, nebati yağ, süt ve süt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *8% 12,50333
15Çay sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *15% 6,66333
16Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde kullanılan
iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
15% 6,66333
16.1.Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
(evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı, filtre tanbur ve pastarazatör vb. )
10% 10,00389
17Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: ( 11, 12,13,14,15,16) numaralı sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler12% 8,33333
17.1.Bisküvi, çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar3% 33,33333
17.2.Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler8% 12,50365
17.3.Hayvansal yağ ve kemik hammaddesi kullanılarak elde edilen don yağı, don yağı
asidi, et ve kemik unu imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
6% 16,66458
18Özel İşleme Araçları ile Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri dönüşümlü
foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve özel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaralı sınıflarda tanımlanan faaliyetlerde
kullanılan sepet, kutu, araba, ızgara tepsileri, balık işleme tepsileri v.b. iktisadi
kıymetler
4% 25,00333
18.1.Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi
kıymetler
5% 20,00333
18.2.Cam şişeler3% 33,33333
18.3.Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler8% 12,50333
19Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı: Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo tütünü v.b.
tütün ve tütün mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
15% 6,66333
20Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı333
20.1.Örgü Ürünleri İmalatı: Örme, ağ dokuma, dantel ve benzerlerinin üretiminde
kullanılan iktisadi kıymetler
8% 12,50333
20.1.1.Nakış makineleri5% 20,00365
20.2.Pamuk İşleme: Pamuk işlemeye yarayan iktisadi kıymetler10% 10,00333
20.3.Pamuk ve Yün İplik, Lif ve Dokuma Kumaş İmalatı: Eğrilmiş ipliğin hazırlanması,
karıştırılması, bükülmesi, iplik ve liflerin sarılması, ipliğin çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle kaplı ürünler, şerit, bez, lastik doku, örgü dokumalar, ambalajlama için bükülmüş jüt, şilte, yastık, çarşaf, endüstriyel kuşaklar, fiberle kaplanmış fabrika atıklarının işlenmesi, yumaklar ve kumaş tiftiklerinin
işlenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri
10% 10,00333
20.4.Halı İmalatı, Halı Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanması ve Tekstil Ürünlerinin Paketlenmesi: Halı, kilim, paspas, çift yüzlü dokunmuş yün halı, saçak ve diğer saçaklı ürünlerin ve dokuma veya iplik halıların arka ve ön yüzlerinin
birleştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve elde dokuma halı ile fabrikasyon halıların örneklerinin hazırlanması veya çorap veya külotlu çorapların katlanması, dikilmesi ve yün olmayan ürünleri üretmek için fabrikasyon ürünlerin katlanması, kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması, düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok
katlanarak, şekil verilerek, kesilerek, dikilerek oluşturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi ve üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
8% 12,50333
20.5.Giysi ve Diğer Bitmiş Ürünlerin İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, diğer tekstil ürünleri,
kürkler ve dokumaların kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve tamamlayıcı malzemelerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Deri ve sentetik giysilerin imalatında kullanılan
iktisadi kıymetler hariç)
8% 12,50333
20.5.1.Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu vücut tarama ve
ölçüm sistemleri
10% 10,00389
20.6.Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri
ürünlerinin imalatında, ham kürklerin işleme tabi tutulmasında, deri ve postların tabakalanmasında, işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasında kullanılan iktisadi kıymetler
8% 12,50333
20.7.Tekstil İpliği İmalatı: İpliği dökme yapmak veya ipliğin işlenmesinde ve bunlarla
ilgili işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler (Bu tür imalatta kullanılan ana makineler şunlardır: Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş dolapları, yüksek hızlı burgu sargı makineleri ve benzeri makineler)
8% 12,50333
20.8.Yün Olmayan Dokumaların İmalatı: Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, tampon,
üstüpü v.b. üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
10% 10,00333
20.9.Endüstriyel iplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi kıymetler12% 8,33333
20.10.Ham kumaş boyama işlemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor, yıkama, şardoş,
tıraş v.b.) kullanılan iktisadi kıymetler
8% 12,50339
20.11.Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kesim presi
makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi, çamaşır makinesi
10% 10,00365
20.12.Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar)10% 10,00365
21Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi ilaçlar ve dişle
ilgili ilaç ve müstahzarların üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
8% 12,50333
21.1.Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazları
ve vasıtaları, tephir kazanları, merhem sıvağı hazırlama kapları, merhem
karıştırma cihazı (Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), odistile ve
obidistile cihazları, biyolojik ve müstahzarları yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vasıtalar
3% 33,33333
21.2.Vakum cihazı veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara merhem doldurma
ve kapama makineleri, ajitatörlü ve termostatlı suppozituar makinesi, harici
tesirattan muhafaza için hususi empermeabilize ambalaj makinesi, ampul kapatma- doldurma makinesi
3% 33,33333
21.3.Kurutma evütü (Elektrikli, havagazlı ve buharlı), süzme tertibatı (muhtelif cins
filtre cihazları), alkol distilasyon inbikleri, filtrasyon tertibatı, muhtelif filtre cihazları, bakteriyolojik ve immünolojik-serolojik müstahzar yapan
laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat ve vasıtalar, kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer müstahzarlar için hususi suretle hazırlatılmış bulunan kalıplar), tıbbi müstahzarlara ait ambalaj maddelerinin baskısında kullanılan klişe, kalıp ve
hususi bıçaklar
2% 50,00333
22Optik alet sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *10% 10,00333
23Ağaç ürünleri imalatı333
23.1.Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanları ile benzerleri6% 16,66333
23.2.Ahşap Ürünler ve Mobilya İmalatı: Kereste ve direklerin işleme tabi tutulması da
dahil kontrplak, sıkıştırılmış kereste, döşemelik malzeme, ahşap kaplamalar, mobilya ve diğer ahşap ürünleri ve bunların benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
10% 10,00333
23.3.Kağıt ve Kağıt Hamuru İmalatı: Hamur materyalleri işleme ve depolama,
beyazlatma işlemleri, kağıt ve tabaka imalatı ve otomatik tamamlama işlemleri için kullanılan iktisadi kıymetler ve imalatta yararlanılan kimyevi maddelerin yeniden
kullanılması veya arındırılması için kullanılan belirli bir kapasitedeki buhar ve
kimyevi maddelerin ayırma sistemleri (Kağıt yapımında kullanılan kereste yada yapı sektöründe kullanılan kontralit imalatında kullanılanlar hariç)
13% 7,69333
23.4.Yeniden Kullanılabilen Kağıt, Tabaka Kağıtlar veya Kağıt Hamuru Ürünleri İmalatı:
Kağıdın makinede katlanması, kağıt poşet, kağıt kutu, mukavva, zarf gibi kağıt hamurun belirli bir ürüne dönüştürülmesi, kağıdın yeniden imalı veya
değiştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler v.b.
10% 10,00333
23.4.1.Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı,
otomatik paket makinası, otomatik denetleme makinası, bobin asansörü
10% 10,00365
23.5.Bebek bezi, kadın bağı ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi
kıymetler
10% 10,00339
23.6.Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk klişeler2% 50,00365
24Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler: Baskı, taş basması, gravür veya yaprak gibi bir
veya birden fazla süreç aracılığı ile yapılan basımda kullanılan; kitap ciltlemesi ve yazımı, oymacılık, resim oymacılığı ve elektronik araçlarla yazım gibi basım ticareti ile ilgili hizmetlerin görülmesinde; kitap, gazete ve süreli yayınların
yayımlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri
10% 10,00333
24.1.Metal ofset baskı makinesi10% 10,00458
25Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı: Tamamlanmış kimyevi ürünler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri aşamalarda kullanılan kimyevi
ürünlerin ve temel organik ve inorganik kimyasalların imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve film, fotoğraf kağıdı, hassas fotoğraf kağıdı, gelişmiş kimyasallar gibi fotoğrafçılıkla ilgili gereçleri imal etmekte kullanılan iktisadi kıymetler ve atık su havuz ve kanalları gibi fabrika arazisi ve üretim süreciyle doğrudan bağlantılı bütün arazi düzenlemeleri (Binalar ve yapısal eklentiler bu kapsamda değildir.)
10% 10,00333
25.1.Elektrik, enerji dağıtım ve kontrol ekipmanları (Deniz suyunda çalışan eşanjör,
filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar)
5% 20,00333
25.1.1.Motorlar10% 10,00333
25.1.2.Deniz kıyısı, arıtma tesisi v.b. korozif ortamda çalışan motorlar8% 12,50333
25.1.3.Buhar emiş fanı v.b. sıcak ve nemli ortamda çalışan motorlar5% 20,00333
25.1.4.Seyyar dalgıç pompa motorları5% 20,00333
25.1.5.Paneller ve panel cihazları10% 10,00333
25.1.6.Kablo, kanalet, tava, kondült, spiral, start-stop butonları ve benzerlerinden oluşan
hatlar
10% 10,00333
25.1.7.Deniz kıyısı, arıtma tesisi ve korozif ortamda çalışan saha cihazları5% 20,00333
25.2.Enstrümanlar ve saha cihazları (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullanılan tank,
eşanjör, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman)
10% 10,00333
25.3.Proses gereği korozyon ve erozyona uğrayan özel reaktörler ve müştemilatı5% 20,00333
25.4.Mamul ve yarı mamul ürün taşımasında kullanılan ve devamlı sirkülasyonda olan veya proses gereği periyodik ışıl işlemlerine maruz kalan kutu, sepet, konteyner
gibi taşıma ekipmanları
3% 33,33333
25.5.Petro kimya sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bu sektörde kullanılan
tesisler
10% 10,00333
25.5.1.Petrokimya sanayiinde kullanılan katalizörler (reaktörde sabit bir yatakta bulunup
tüketilmeksizin reaksiyonun gerçekleşmesini sağlayanlar)
4% 25,00399
25.6.Polyester elyaf imalatında kullanılan iktisadi kıymetler10% 10,00333
25.7.Sentetik iplik imalatında kullanılan iktisadi kıymetler15% 6,66333
25.8.Azot sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *10% 10,00333
25.9.Suni gübre sanayinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *10% 10,00333
25.10.Soda sanayinde kullanılan kalsiyum oksit (Kireç) fırınları5% 20,00333
25.11.Pestit (Haşarat ilacı) ve diğer zirai kimyasal ürünler, boya, sentetik ürünler, vernik
ve benzeri kaplayıcı maddeler, matbaa mürekkebi ve macun imalatı, eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler, sabun ve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatında
kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri
10% 10,00339
25.12.Nükleer yakıt imalatında kullanılan iktisadi kıymetler12% 8,33339
25.13.Filtre ve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter kağıdı pileleme
makineleri, plastik kaynak makineleri, çift kompenantlı dozaj miks makineleri, poliüretan conta döküm robotları, ambalajlamada kullanılan shrink makineleri, pistonlu döndürme makineleri, üç köprülü gönyemele makineleri
6% 16,66389
25.14.EPS ve EPP olarak adlandırılan strafor hammaddelerinden tavan levhaları, ambalaj malzemeleri, inşaat iç-dış ısı izolasyon levhaları ile otomobillerin bazı iç
aksamlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
399
25.14.1.Enjeksiyon makine tesisatı ve aksesuarları12% 8,33399
25.14.2.Kalıplar7% 14,28399
25.14.3.Blok makineleri9% 11,11399
25.14.4.Buhar kazanları15% 6,66399
25.14.5.Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar10% 10,00399
25.14.6.Besleme tabancaları (enjektör) ve aksesuarları6% 16,66399
25.14.7.Alev test cihazları5% 20,00399
26Kauçuk Ürünleri İmalatı: Tekerlek, boru, kauçuktan yapılmış ayakkabı, mekanik
kauçuk içeren eşyalar, ökçe ve tabanlar, döşemelik malzemeler ve taban geçirilen lastik kaplama ve tekerlerin onarımı gibi doğal, sentetik veya işlemden geçirilen
kauçuk veya bir ağaçtan toplanan reçineden oluşan maddelerden yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri
10% 10,00333
26.1.Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan
iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve
şekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan konveyör bant üretim hattı
10% 10,00365
26.2.Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon, özel variller, fırça, madeni levhalar ve
benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *
4% 25,00365
27Nihai Plastik Ürünleri İmalatı: Ticari amaçla üretilen özel plastiklerin kalıba
dökümünde ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
10% 10,00333
27.1.Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif
basınç ünitesi ve ekipmanları vb.
7% 14,28365
27.2.Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *4% 25,00365
27.3.Plastik enjeksiyonda kullanılan kalıplar5% 20,00389
27.4.Cam-elyaf takviyeli plastik su boruları üretiminde kullanılan, boru üretim makinesi,
boru taşlama ve pah kırma ünitesi, hidrostatik boru sızdırmazlık ünitesi, boru ve manşon kanal açma ünitesi, hidrostatik manşon sızdırmazlık ünitesi, rijitlik ölçme test makinesi gibi ünite ve makineler
10% 10,00399
28Cam Ürünleri İmalatı: Düzcam, işlenmiş camlar, cam kaplar, züccaciye ve cam
elyafı gibi sıkıştırılmış cam ürünleri veya üflenerek şekil verilmiş cam üretimi (Lens imalatında kullanılanlar hariç)
333
28.1.Fırınlar333
28.1.1.Düz cam, buzlu cam ve cam kap fırınları10% 10,00333
28.1.2.Otomatik züccaciye ve cam elyaf fırınları7% 14,28333
28.1.3.El imalatı züccaciye fırınları5% 20,00333
28.1.4.Cam suyu (Slikat) fırınları4% 25,00333
28.1.5.Cam üretim potaları3% 33,33333
28.2.Üretim ve işleme makineleri333
28.2.1.Cam üretimi, kesme ve işleme makine ve teçhizatı10% 10,00333
28.2.2.Rodaj, delme, çapak alma ve bizote makine ve teçhizatı5% 20,00333
28.2.3.Cam elyafı, otocamı, ayna, lamine temperleme, kaplama ve ısıcam makine ve
teçhizatı
8% 12,50333
28.2.4.Bilgisayar kontrollü, kumanda ve kalite kontrol cihazları5% 20,00333
28.3.Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza ilişkin
iktisadi kıymetler
365
28.3.1.Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları15% 6,66365
28.3.2.Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri10% 10,00365
28.3.3.Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar10% 10,00365
28.4.Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar5% 20,00365
28.5.Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar, şablonlar, fırçalar gibi
özel alet ve cihazlar *
3% 33,33365
29Çimento İmalatı: Çimentonun torbalanarak ticari satış amacıyla imalinda kullanılan iktisadi kıymetler (Beton ve beton ürünleri imalatında ve her türlü madencilik veya
istihraç işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler hariç)
20% 5,00333
29.1.Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetler15% 6,66439
29.1.1.Plastik kalıplar2% 50,00439
29.1.2.Çelik sac kalıplar ve ayraçlar5% 20,00439
29.2.Çimento üretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe dayanıklı harç ve anker
tuğlası (spiral ve magnezit ateş tuğlası)
2% 50,00389
29.3.Çimento üretiminde kullanılan hava körükleri (blower), yüksek basınçlı su
pompaları, çimento değirmeni ana tahrik redüktörü
10% 10,00389
30Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı: Kilden yapılmış çiniler, yalıtım
işlevi gören toprak malzeme ve seramikler, porselen, beton, hazır beton, tuğla, kiremit, mermer, granit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yapılan ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
339
30.1.Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Ana Makine ve
Teçhizatlar: Çamur, sır ve pasta değirmenleri, spraydierler, presler, kurutmalar, fırınlar v.b.
15% 6,66339
30.2.Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yardımcı Makine
ve Teçhizatlar: Kil kırıcılar, konveyörler, elektörler, pompalar, havuz karıştırıcılar, çelik silolar, arıtma, toz emme, kompresör, pres-çıkışı, kurutma giriş-çıkışı,
sırlama bantları, sır havuzları, sır aplikasyon makineleri, stok arabaları, stok
arabaları transfer sistemleri, fırın giriş-çıkışları, kalite-ayrım makineleri, tozlama makineleri, rektifiye makineleri, shrink fırınları, kesme makineleri, dekorlama hatları v.b.
8% 12,50339
30.3.Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Kalite Kontrol
Sistemleri, Labaratuar cihazları: Otoklav, fiziksel ölçüm cihazları, karıştırıcılar, elektronik teraziler, sır eplikasyon çıkışları, elek baskı cihazları, kumpaslar, proses kontrol cihazları, kimyasal ölçüm cihazları v.b.
7% 14,28339
30.4.Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yüksek Teknolojili
Ürünler (Robot ve benzerleri)
6% 16,66339
31Demir-çelik ve metal ürünleri imalatı333
31.1.Demir İçermeyen Metallerin İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan
elde edilen demir içermeyen metallerin eritilmesi, elektrolizi, saflaştırılmasında; demir içermeyen metallerin yuvarlanması, çıkarılması, alaşım haline
getirilmesinde; aynı metallerin diğer temel ürünlerinin kalıpları ve dökümlerinin üretiminde; çivi, kalıp, tel, kablo, büyük çivi ve inşaat kalıplarının imalatında
kullanılan iktisadi kıymetler
10% 10,00333
31.1.1.Demir İçermeyen Metallerin İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazları, kalıplar, şablonlar, demirbaşlar, ölçüm cihazları, dökümler gibi özel aletler *7% 14,28333
31.2.Döküm Ürünleri ve Bunların İmalatı: Döküm ve göbek yapımı gibi ilgili işlemleri de içeren demir ve çeliğin dökümünde kullanılan kıymetler ve aynı zamanda arazi
düzenlemeleri ve özel araçlar *
10% 10,00333
31.2.1.Kızaklar, merdaneler (Asit sıyırma), konveyör kayışı, şerit sarma tamburu3% 33,33333
31.2.2.Kalıplar333
31.2.2.1.Alüminyum enjeksiyon kalıpları4% 25,00333
31.2.2.2.Çelik kalıplar4% 25,00333
31.2.2.3.Sert metal kalıplar5% 20,00333
31.2.2.3.Saç parça kalıpları5% 20,00333
31.2.2.4.Plastik kalıplar4% 25,00333
31.2.2.5.Cam kalıplar5% 20,00333
31.2.2.6.Strofor kalıpları7% 14,28333
31.2.2.7.Döküm kalıplar7% 14,28333
31.2.2.8.Denge ağırlığı kalıpları4% 25,00333
31.2.2.9.Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları6% 16,66365
31.3.Çelik Ürünleri İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen
demir ve çeliğin eritilmesi, ayrıştırılması ve bir araya getirilmesinde; çeliğin yuvarlanması, alaşım haline getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inşaat
kalıpları, tel, kablo ve boruların yapımında kullanılan ve sahibine bakmaksızın kok kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik üretim merkezleri ve demir karışımlı metal döken dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda da ilgili arazi düzenlemeleri ve yukarıdaki faaliyetlerde kullanılan özel
araçlar *
10% 10,00333
31.4.Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Metal kutular, teneke kaplar, yapısal
fabrikasyon metal ürünler, metal kalıplar ve diğer demir bileşimli yada demir içermeyen metallerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Elektrikle çalışmayan ısıtma cihazlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)
12% 8,33333
31.4.1.Fabrikasyon Metal Ürünlerinin Üretiminde Kullanılan Özel Aletler: Delme aletleri, kalıplar, demirbaşlar, ölçüm cihazı, dökümler ve dönüştürülebilir konteynerler gibi
özel araçlar *
3% 33,33333
31.5.Metal Yüzeylere Uygulanan İşlemlerde Kullanılan İktisadi Kıymetler: Bu işlemler, metallerin yüzeylerinin boya veya benzeri bir uygulamaya girmesinden önce, metalde pas ve cürufun bulunması, tuz, toz, gres ve yağ gibi yüzeyde kir bulunması ve yüzey profili gibi faktörlerden arındırılarak yüzeyin kumlama işlemi ile temizlenmesi, metalin tüm yüzeyine gözenek açılması, yüksek basınçta çelik granül-grit püskürtülerek yüzey, boya ve diğer koruyucu malzemelerin
uygulanması için gerçekleştirilen işlemleri ve bunların benzerlerini içermektedir.
6% 16,66339
31.6.PVC kapı ve pencere sistemleri ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan
iktisadi kıymetler
6% 16,66339
31.6.1.PVC imal kalıpları4% 25,00339
31.7.Galvanizli sac üretimi ve rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi
kıymetler
365
31.7.1.Galvanizli sac üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler: Dilme hattı, boy kesme hattı, ince kesme hattı, kalın sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama
makinesi, orsis yağlama makinesi, boyama hattı
12% 8,33365
31.7.2.Rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı, asit
regenerasyon hattı, soğuk hadde tesisi, tavlama fırınları, temper haddesi, demineralize su üretim cihazı
12% 8,33365
31.8.Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar2% 50,00365
31.9.Pirinç yüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yöntemiyle
nikel ve krom kaplama işinde kullanılan iktisadi kıymetler ile pirinç yüzeylerin üzerinde bulunan kurşun metalinin kaplama esnasında ayrıştırılması işleminde kullanılan kurşun giderme tesisleri
12% 8,33365
31.10.Demir ve profil üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler389
31.10.1.Haddeleme işleminde kullanılan profil giriş ve çıkış yollukları2% 50,00389
31.10.2.Mamülü istenilen boyuta getiren testere bölümüne sevk eden transfer hatları4% 25,00389
31.10.3.Hammaddenin üretim prosesine uygun haddeleme sıcaklığına ulaşmasını sağlayan
fırınlar, hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim
peryodundaki elektrikli makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme işleminde kullanılan; lopper, maniblatör, maniblatör role yolu ve redüktörlerin, yatakların
yağlanmasını sağlayan prosesteki tüm hidrolik ve pnömatik pistonlar ile üretilen
mamüllerin standartlara uygunluğunu tespit edilmesini sağlayan laboratuar malzemeleri
5% 20,00389
31.10.4.Sistemin kullandığı elektriğin konpanzasyonu sağalayan panolar, elektrik ve
kumanda odalarınının havalandırılmasını, soğutulmasını sağlayan sistemler, mamülün istenilen boyuta getirilmesini sağlayan hareketli testereler
6% 16,66389
31.10.5.Haddeleme işleminde kullanılan ön redüktörler7% 14,28389
31.10.6.Hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodunda
kullanılan elektrikli makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik otomasyon sistemleri, sistemin ihtiyacı olan enerjinin dağıtılmasını sağlayan orta gerilim sistemleri ve trafolar, haddeleşme işleminde kullanılan merdane değiştirme sisitemleri, mamulün paketlenmesinde ve stoklanmasında kullanılan taşıma
sistemleri, üretim prosesinde kullanılan tüm ekipmanın altyapı sistemleri
10% 10,00389
31.10.7.Haddeleme prosesinde kullanılan merdanelerin işlenmesini ve stoklanmasını sağlayan sistemler, elektrik ve kumanda odalarında yer alan sistemler, haddeleme işlemlerinde kullanılan universal hadde tezgahları, işgücünün ihtiyacını sağlayan sosyal tesislerde kullanılan iktisadi kıymetler (Genel sııflarda sayılanlar hariç)15% 6,66389
32Madeni Eşya ve Makine Sanayi: Demiryolları malzemesi imal eden tesisler, eğme
makineleri (Metal varak), aletler (Anahtar, lokma, gönye v.b.), alüminyum eşya imal eden makineler, ateşli silâhlar imal eden makineler, boru imal eden
makineler, buz ve soğutma cihazları imal makineleri, demir ve çelik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman ve malzemesi imal eden makineler, gemi inşa makineleri, ısıtma (Gaz, elektrik sobaları, radyatörler v. b.) cihazları imal eden makineler, kazan imalinde kullanılan makine ve aletler, konserve kutuları imal makineleri, motor, makine ve türbin imal makineleri, tarım makine ve aletleri imal makineleri, buldozer imal ve inşa eden makineler, cıvata ve somun imal
makineleri, dişli imal makineleri, eğme makineleri (Zaviye, daire veya helezon) , galvanizleme makineleri, traktör imal edici makineler, büro makineleri (Daktilo, hesap makinesi, faks makinesi v.b.) imal eden makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, dikiş makineleri imal eden makineler, yatak imal
makineleri (Motor, makine v. b.)
20% 5,00333
32.1.El aletleri ve ev aletleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler12% 8,33339
32.2.Madeni eşya ve demir çelik metal ürünleri imalatında mamüllerin elektrostatik toz
boya ile boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler, kontinü toz boya tesisleri
vb.(Eksenel konveyörlü fırın, eksenel kabin konveyörü, toz boya kabini, toz boya cihazı ve bunların benzerleri)
10% 10,00389
32.3.Cıvata ve somun imalatında soğuk üretim prosesinde kullanılan cıvata ve somun
soğuk dövme makineleri
7% 14,28389
32.4.Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik, sertlik özelliği
kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri
10% 10,00399
33Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı333
33.1.Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Diğer Mekanik Ürünlerin İmalatı:
Makineli araçlar, endüstrinin genelinde kullanılan ve özel endüstri alanlarına ait makineler, elektrik trafoları, dağıtım ve iletim sistemleri, mahal ısıtma ve soğutma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde kullanılan araçlar, tarla ve bahçelerde kullanılan makineler, inşaat makineleri, petrol ve maden yataklarında kullanılan makineler, içten yanmalı motorlar, türbinler, aküler, lambalar,
aydınlatma demirbaşları, karbon ve grafiti ürünleri, tıbbi araçlar, dişçilikle ilgili ekipman ve araçlar, bitmiş makine, ekipman ve ek parçaları imal etmek için
kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri
10% 10,00333
33.2.Elektronik Parça, Ürün ve Sistemlerinin İmalatı: Havadan gerçekleştirilen
uygulamalar da dahil elektronik iletişim, hesaplama, alet kullanma ve kontrol sistemlerinin; aynı zamanda frekans, modüle edilmiş dalga genişliği olan alıcı ve vericiler, elektrik sağlayan elektronik istasyonlar, televizyon ve video kameraları, kayıt cihazları, teypler, bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanları, elektronik enstrümanlar, saatler, duvar saatleri; elektron tüpleri, kondansatörler, bobinler, rezistanslar, üstünde işaret taşıyan alt devreler, şalterler, lazerler, fiber optik
araçlar, manyetik medya araçları ve hazır kablolar ve bunların benzerlerini imal etmede kullanılan iktisadi kıymetler (Fotokopi makineleri, yazıcılar, posta ölçüm cihazları, diğer elektro mekanik ve mekanik iş makineleri ve başka bir yerde
sınıflandırılan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.)
6% 16,66333
33.3.Her Türlü Yarı İletken İmalatı: Her türlü yarı iletken imalatında kullanılan iktisadi
kıymetler
5% 20,00333
34Motorlu Araçların İmalatı: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar,
otobüslerin ve benzerlerinin montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın dışındadır.)
12% 8,33333
34.1.Motorlu Araçlar İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Matkap, kalıp, demirbaş, döküm, numune, ölçüm aleti ve özel transfer taşıma araçları gibi özel aletler olarak
tanımlanan iktisadi kıymetler *
3% 33,33333
34.1.1.Motosiklet, moped ve bisiklet üretiminde kullanılan üretim bantları5% 20,00333
34.2.Motorlu araçlar yan sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler (Amortisör, yay, baskı,
disk, debriyaj ve bunların benzeri gibi motorlu araçlara ait aksam, parça ve diğer ekipmanların imalatına kullanılan iktisadi kıymetler)
10% 10,00339
34.3.Otomobil ve benzeri araçların saclarının boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler8% 12,50389
35Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı: Hidrolik, hava basınçlı, elektrikli ve
mekanik sistemleri de içeren havacılıkta kullanılan araçların ve onların parçalarının imalatı ve montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Elektronik Hava Savunma Sistemleri, kılavuz, kontrol, radyasyon, hesaplama, test, denizcilik ve haberleşme araç-gereçleri veya onların parçalarının üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ise kapsam dışındadır.)
10% 10,00333
35.1.Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatında Kullanılan Özel Araç Gereçler *6% 16,66339
36Gemi ve bot yapımı333
36.1.Gemi ve Bot İnşasıyla İlgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) sınıfına dahil edilmeyen
gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların tamir ve imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bu kıymet sınıfına dahil edilen kıymetlerin işlemlerinde kullanılan makine ve ekipmanlar da
dahil özellikle bütün imalat ve tamir makineleri ve ekipmanları (Binalar ve bunların
yapısal eklentileri kapsam dahilinde değildir.)
12% 8,33333
36.2.Gemi ve Bot İnşasında Kullanılan Özel Araç Gereçler: Kalıplar, matkaplar, numuneler, demirbaşlar, cerler ve ölçüm aletleri gibi özel araç olarak tanımlanan
iktisadi kıymetler *
7% 14,28333
36.3.Gemi ve Botların İnşa Edildiği Kuru Rıhtım ve Saha Uygulamaları: (36.1 ve 36.2.)
sınıflarına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların imalatında ve tamirinde kullanılan iktisadi kıymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibi yüzen ve sabit kuru
rıhtımlar, gemi havuzları, iskeleler, gemi güzergâhları ve bütün diğer saha
uygulamaları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri hariç)
16% 6,25333
37Demiryolları Makineleri, Araç-Gereçleri ve Tesisleri339
37.1.Peron ve yükleme yerleri üzerindeki kontrüksiyonlar (Galeriler dahil)25% 4,00339
37.2.Peronlar20% 5,00339
37.3.Rampalar10% 10,00339
37.4.Kömür ve akaryakıt verme tesisleri20% 5,00339
37.5.Cüruf temizleme tesisleri5% 20,00339
37.6.Bakım, muayene ve temizleme tesisleri20% 5,00339
37.7.Triyaj tesisleri (Atma ve kaydırma yerleri, ray frenleri, kirişli frenler)25% 4,00339
37.8.Esas toprak işleri, diğer tesisler25% 4,00339
37.9.Balast10% 10,00339
37.10.Tüneller ve yer altı tesisleri (Tek ve çift hatlı tüneller, yer altı trenleri tesisleri)100% 1,00339
37.11.Menfezler (Boru merfezleri, karayolu merfezleri, su geçitleri ve diğerleri)25% 4,00339
37.12.Peron ve karayolu alt ve üst geçitleri25% 4,00339
37.13.Hemzemin geçitleri (Otomatik hemzemin geçit işaretleri, elle idareli bariyerler,
otomatik bariyerler ve tesisler)
12% 8,33339
37.14.Mekanik sinyal tesisleri339
37.14.1.Kumanda aletleri, blok tesisleri12% 8,33339
37.14.2.Sinyaller, transmisyon tertibatı16% 6,25339
37.14.3.İstasyon sinyal tesisleri ve kumanda aletleri, otomatik blok tesisleri, transmisyon
hatları
12% 8,33339
37.15.Trafik merkez idaresi (CTC)339
37.15.1.Kumanda makineleri ve teçhizatı, röleler, makas, tahrik cihazları v.b.10% 10,00339
37.15.2.Sinyaller12% 8,33339
37.15.3.Transmisyon hatları ve tesisleri12% 8,33339
37.15.4.Sinyalizasyon kuvvet tesisleri12% 8,33339
37.15.5.Otomatik fren tevfik tertibatı16% 6,25339
37.15.6.Heyelan, taş düşme ve feyezan ihbar tesisleri5% 20,00339
37.15.7.Otomatik ve manivelalı telefon santralleri ve tesisleri, tren istikamet ve zamanlarını gösterir tesisler, kuranportör, dispeçing, telgraf, teleprümör, saat ve
hoparlör tesisleri gibi tesisler ve bunların tesisleri
16% 6,25339
37.15.8.Yangın ihbar tesisleri ve yazı gönderme tesisleri16% 6,25339
37.15.9.Telekomünikasyon kuvvet tesisleri16% 6,25339
37.15.10.Yardımcı istihsal tesisleri (Tazyikli hava, su istihsali, jeneratör gazı, oksijen ve
asetilen tesisleri gibi tesisler, sofaj santralleri ve benzerleri)
20% 5,00339
37.15.11.Döner yada yürür köprüler, vagonları çevirerek boşaltan tesisler, yıkama ve
temizleme tesisleri, ölçü kontrol ve tartı tesisleri
10% 10,00339
37.15.12.Kimyevi ve termik tertibata maruz kalmayan makineler16% 6,25339
37.15.13.Kimyevi ve termik tertibata maruz kalan makineler5% 20,00339
37.15.14.Madeni olmayan maddeleri işleyen diğer makine ve tesisler16% 6,25339
37.15.15.Hurufat ve tertip makineleri5% 20,00339
37.15.16.Düz baskı makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve portatif baskı makineleri v.b.12% 8,33339
37.15.17.Talaş alan ve almayan tezgahlar, kereste işleyen tezgahlar ve diğer tezgahlar20% 5,00339
37.15.18.Yol makineleri (Buldozer, greyder, kompresör, betonyer, elevatör, traktör ve
benzerleri ile bunların eklentileri)
10% 10,00339
37.15.19.Kuvvet makineleri ve tesisleri, uzak mesafe makineleri, muhavvile merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, seyir hatları
v.b.
33% 3,03339
37.15.20.Yüksek ve orta gerilimli tesisler33% 3,03339
37.15.21.Elektrik ölçü ve kontrol tertibatı, döner elektrik makineleri20% 5,00339
37.16.Nakil vasıtaları mefruşat ve teçhizatı16% 6,25339
37.17.Diğer mefruşat ve teçhizat16% 6,25339
38Demiryolu Vagonlarının İmalatı: Demiryolu yük veya yolcu vagonlarının
(Demiryolu transit vagonları da dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
12% 8,33333
39Lokomotif İmalatı: Demiryolu lokomotiflerinin (Madencilik ve endüstride kullanılan lokomotifler de dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler11% 9,09333
40Demiryolu rayları10% 10,00333
40.1.Dekovil hattı15% 6,66333
41Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı: Mücevher, müzik
aletleri, oyuncak ve spor eşyalarının, sinema filmi, televizyon filmi ve teypler, mürekkepli kalemler, kalemler, ofis malzemeleri ve sanat ürünleri, saplı süpürgeler, fırçalar, kutuların ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi
kıymetler
12% 8,33333
42Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık: Boru ve nakil araçları vasıtasıyla petrol, gaz ve diğer ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasına yarayan özel, ticari ve anlaşma
kabilinde kullanılan iktisadi kıymetler
22% 4,54333
43Telefonla verilen iletişim hizmetleri333
43.1.Telefonla Haberleşmeyi Sağlayan İktisadi Kıymetler: Ticari faaliyet olarak yürütülen ve bir kontrata bağlı olarak verilen telefon hizmetlerinin temin
edilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
45% 2,22333
43.2.Merkezde kullanılan yönetim binaları45% 2,22333
43.3.Telefon Hizmetleri Vermeye Yarayan Teçhizatlar: Telefon istasyonu cihazları, kulübe, telefon santrali ve baz istasyonu ve benzer ekipmanlar gibi iktisadi
kıymetler
10% 10,00333
43.4.Telefon Dağıtım Santralleri: Direk hatları, alıcılar, yer altı kablosu boruları
v.b.(İlgili ekipman ve araziye yapılan ilgili yenilikler ve bunların benzerleri de dahildir)
24% 4,16333
43.5.Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine Ait Ofis Şalter Teçhizatları: Telefon merkezi ofis ekipmanı olarak merkezin kapasitesi içinde kullanılan bilgisayar ve bilgisayar
donanımı fonksiyonu gören ekipmanlar ve benzerleri
10% 10,00333
44Medya ve iletişim hizmetleri333
44.1.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı: Yayın istasyon kuleleri dışında radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılan iktisadi kıymetler ve telgraf, deniz kabloları, uydu iletişim araçları, yurt içi ve yurt dışı radyolu telgraf, kablolu telgraf ve deniz kablolarını ve uydu iletişim sistemlerini temin etmek için kullanılan, iletişimi sağlayan ilgili
iktisadi kıymetler; aynı zamanda araziyle ilgili benzeri iyileştirmeler (Sınıflama, benzer ekipmanlar olarak sadece iletişim aracı olacak şekilde kullanılan kablolu televizyon ekipmanlarını ve karşılaştırılabilir araç-gereçleri ve sadece tek yönlü haberleşmede kullanılan kablolu televizyon araç-gereçlerini ise kapsamaz.)
6% 16,66333
44.2.Yüksek Frekanslı Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, alıcılar, antenler,
anten destekli yapılar, cihazlardan antenlere nakil hatları, verici soğutma sistemleri ve kontrol ve amplifikasyon (Ses hacmini arttırma ekipmanları) gibi iktisadi kıymetler (Kablolu ve uzun hatlı sistemler ise kapsam dışındadır.)
13% 7,69333
44.3.Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatları, direk hatları, deniz kabloları,
gömülü kablolar ve muhafaza kabloları, elektronik sinyal göndericiler, elektronik sinyal gönderme istasyonları ve diğer ilgili iktisadi kıymetler (Bu sınıf, yüksek
frekanslı radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.)
27% 3,70333
44.4.Merkezi Ofiste Kullanılan Kontrol Ekipmanları: Elektro mekanik trafo, iletim
aletleri, işlemleri takip eden ve yerine getiren çift taraflı iletim sistemleri, teleks teçhizatları, ev elektrik sistemleri ve ortak mahalde kullanılan araçları da içeren iletişime yarayan sinyallerin genel kontrolü, izlenmesi ve yön verilmesi için
kullanılan iktisadi kıymetler
17% 5,88333
44.5.Bilgisayarla Kontrol Edilen, Yönlendirilen ve Bunlarla İlgili Olan Kontrol
Ekipmanları: Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar, aynı şebekeye bağlı bilgisayarlar, kontrol amaçlı olarak özel yapılmış diğer ilgili ekipmanlar ve yer düzenekleri
10% 10,00333
44.6.Uydularla Bağlantılı Olarak Çalışan Yeryüzündeki İktisadi Kıymetler: Yeryüzü
istasyonlarındaki sabit teçhizatlar, antenler, uydu haberleşme teçhizatları ve uydu haberleşmesinde kullanılan yardımcı teçhizatlar gibi iktisadi kıymetler (Genel amaçlı kullanılan teçhizatları veya uyduların uzayda kullandıkları teçhizat sınıf
dışındadır)
10% 10,00333
44.7.Özel Şahıslara Ait Mülkler Üzerine Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar terminal
ekipmanı, güç üretim ve dağıtımı sistemleri, özel güç toplama merkezi ekipmanları ve diğer ilgili ve bağlantılı ekipmanlar gibi özel şahıslara ait mülklere monte edilen ekipmanlar
10% 10,00333
44.8.Televizyon yayıncılığı, kablolu TV ve dijital yayıncılık333
44.8.1.Vericiler : Kuleler, antenler, ön amplifikatörler, değiştiriciler, tadilat araç-gereçleri ve kopyalanmayan sistem programları gibi iktisadi kıymetler (Verici binaları ve
program yazmaya yarayan iktisadi kıymetler hariç)
11% 9,09333
44.8.2.Abone Bağlantı ve Dağıtım Sistemleri: Ana hat yardımcı kabloları, bağlantı
sağlayıcı donanımlar, amplifikatörler, enerji teçhizatları, pasif aletler, yönlendirici bağlantılar, altlıklar, basınç girişleri, bağlantı kabloları, bağlantı kurucu
transformatörler, çok yönlü bağlantı sağlayıcı ekipman ve dönüştürücüler gibi
iktisadi kıymetler
10% 10,00333
44.8.3.Program Yapımı: Kameralar, film makaraları, video teyp kaydedicileri, ışıklandırma araçları, araçlar dışındaki sahne gerisinde yer alan ekipmanlar gibi iktisadi
kıymetler (Binalar ve onların yapısal mütemmim cüzleri kapsam dışındadır)
9% 11,11333
44.9.Film ve kasetler333
44.9.1.Filmler21. Yıl %60, 2. Yıl
%40
333
44.9.1.1.Sinema Filmleri21. Yıl %85, 2. Yıl
%15
406
44.9.2.Teyp kasetleri, video kasetler, DVD, CD v.b.21. Yıl %60, 2. Yıl
%40
333
44.10.Telekomünikasyon network hizmetleri, internet hizmetleri, internet üzerinden sesli bağlantı hizmetleri, uydu ve mobil hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılan iktisadi
kıymetler
10% 10,00339
45Elektrik piyasası faaliyetleri333
45.1.Üretim333
45.1.1.Elektrik Üretimi: Ticari amaçlı satışı için elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi
kıymetler
40% 2,50333
45.1.2.Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları365
45.1.2.1Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler40% 2,50365
45.1.2.2Cebri boru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler15% 6,66365
45.1.3.Elektrik Sağlayan Buhar Üretim Araçları: Temel buhar üniteleri ile birleşik
sirkülasyonda çalıştırılan yanma tribünleri ve ticari olarak satış amacıyla buhar gücünden elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve atık ayrıştırma ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçlar tarafından kullanıldığı zaman
elektrik ve buhar dağıtım sistemleri gibi elektrik jeneratörleri, ve benzeri kıymetler
(Gaz türbinleri hariç)
20% 5,00333
45.1.4.Elektrik Sağlayan İçten Yanmalı Türbin Üretim Araçları: İçten yanmalı türbinler,
dizel motorlar, diğer içten yanmalı motorlar ve bunlarla ilgili güç türbinleri ve/veya jeneratörleri ve ilgili arazi düzenlemelerinden oluşan özel hareket ettiricilerin
kullanılmasıyla meydana getirilen satış amaçlı elektrik üretiminde kullanılan
iktisadi kıymetler (Temel buhar ünitelerine sahip ortak sirkülasyonla çalışan içten yanmalı türbinler hariç)
15% 6,66333
45.1.5.Endüstriyel enerji ve endüstriyel elektrik üretim sistemleri22% 4,54333
45.1.6.Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini
mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar
15% 6,66458
52969Rüzgar enerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi
kıymetler
10% 10,00365
45.1.8.Jeotermal enerji santrallerinde kullanılan enjeksiyon ve reenjeksiyon sistemleri ile
boru hatları dahil tüm teknolojik teçhizat
13% 7,69399
45.1.9.Güneş enerjisi santrali10% 10,00439
45.2.İletim333
45.2.1.Elektrik Sağlayan İletim Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin iletiminde
kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.)
30% 3,33333
45.3.Dağıtım333
45.3.1.Elektrik Sağlayan Dağıtım Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin dağıtımında
kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.)
30% 3,33333
45.3.2.Endüstriyel enerji ve elektrik dağıtım sistemleri22% 4,54333
45.3.3.Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri: Tadilat, arıza giderimi, şebeke döşeme,
kontrol ve dağıtım yolları ile elektrik enerjisinin tedarikinde kullanılan iktisadi
kıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların müştemilatına yerleştirildikleri zaman bu kıymetler kapsam dışındadır.)
20% 5,00333
45.4.Elektrik enerjisi tüketimini ölçmede kullanılan sayaçlar5% 20,00458
46Suyun elde edilmesi, depolanması, arıtılması ve dağıtılmasını sağlayan hizmetler333
46.1.Barajlar50% 2,00333
46.2.Bentler20% 5,00333
46.3.Kuyular333
46.3.1.Artezyen kuyular20% 5,00333
46.3.2.Kaya arazide açılan derin su kuyuları10% 10,00333
46.3.3.Kumlu-kalkerli arazide açılan derin su kuyuları5% 20,00333
46.4.Suyun depolanması ve arıtılması333
46.4.1.Depo ve tanklar40% 2,50333
46.4.2.Arıtma sistemleri20% 5,00333
46.5.Suyun dağıtılması333
46.5.1.Pompalama sistemleri10% 10,00333
46.5.2.Dağıtım ve borulama sistemleri25% 4,00333
47Doğal gaz ve gaz üretimi ve bunlarla ilgili hizmetler333
47.1.Gaz Sağlayan Dağıtım Araçları: Arazi üzerine kurulan ve gazla çalışan su ısıtıcıları
ve gaz dönüştürücü ekipmanlar, dağım hatları, servis hatları, basınç düşürme ve ölçme istasyonları ve benzeri yer altı ve yer üstü düzenekleri
22% 4,54333
47.2.İç Tesisat ve İlgili Ekipmanlar: İç tesisat boru hattı ve teçhizatı, doğalgaz
sayaçları, kazan ve kombi gibi gaz yakıcı cihazlar
14% 7,14333
47.3.İmal Edilmiş Gaz Sağlayan Araçlar: Yer altı doğalgazı ile tamamen dönüşmesine
izin vermeyen kimyevi ve/veya fiziksel iktisadi kıymetlere sahip gaz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (Gaz üretim sistemleri ve başka bir yerde sınıflandırılan atık arıtımı ve kaynakların geri dönüşümünde kullanılan ilgili
sistemler bu sınıfa dahil edilmez.)
30% 3,33333
47.4.Doğal Gaz Yerine Normal Gaz Sağlayan Üretim Araçları: Yeraltı doğal gazıyla beraber tamamen gaz yakıtına dönüştürülebilen daha hafif hidro karbonlar, neft yağı veya doymuş yağların katalitik dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler14% 7,14333
47.5.Doğalgaz üretim araçları14% 7,14333
47.6.Gaz Sağlayan İletim Hatları ve Depolama Araçları: İletim boru hatları, katodik
koruma ve telekomünikasyon tesisleri, kompresör istasyonları, depolama ile ilgili yer altı ve yer üstü tesisleri
22% 4,54333
47.7.Sıvılaştırılmış Doğalgaz Üreten Araçlar: Yükleme ve boşaltma bağlantıları, alet
takım-teçhizatı ve kontrol, pompalama, buharlaştırma ve kurulandırma, tanklara koyma, doğalgazın sıvı hale getirilmesi, depolanması ve yeniden gaz haline
getirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve gaz nakil hatları ve dağıtım
sistemleri ve denizle ilgili terminal araçlarıyla birbirine bağlı olan boru hatları ve benzerleri
22% 4,54333
47.8.Sınai gaz üretimi333
47.8.1.Gaz sıvılaştırıcı tesisler8% 12,50333
47.8.2.Hava ayrıştırma ünitesi8% 12,50333
47.8.3.Gaz merkezi dağıtım sistemleri5% 20,00333
47.8.4.Tüp dolum sistemleri (Endüstriyel, tıbbi, gıda v.b.)8% 12,50333
47.8.5.Tüp test üniteleri10% 10,00333
47.8.6.Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz üretim tesisi)10% 10,00333
47.8.7.Likit silindirler8% 12,50333
47.8.8.Asetilen tüpleri8% 12,50333
47.8.9.Sınai gaz tüpleri10% 10,00333
47.8.10.Seyyar tüp taşıma paletleri5% 20,00333
47.8.11.Paletli tüp kollektörleri8% 12,50333
47.8.12.Sıvı gaz buharlaştırıcıları8% 12,50333
48Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı: Satış amacıyla buharın üretimi
ve dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan atıkların ayrışmasını sağlayan ve kaynakların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikalarda kullanılan iktisadi kıymetler hariç)
15% 6,66333
49Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi Kıymetler: Çöplerin veya diğer katı atıkların veya ısıtma için kullanılan biyolojik atıkların veya katı, akışkan yada gaz halindeki yakıtların geri dönüşümünde
kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde etmek için yakıt sistemlerinden çıkarılan atıklar, gaz veya yağ prolsis sistemleri
veya yanma sistemleri yada barajlardaki işlemlerden kalma atıklar, diğer atıklar yada biyolojik atıkları toplamak, elde etmek ve işlemek için kullanılan alanlardaki yapılar ve bütün fabrika işlem ekipmanlarını ve katı atık toplama, biriktirme, işleme, ayırma, sınıflandırma ve katı çöp ve diğer çöpler için kullanılan destek ve dönüştürme işlevi gören iktisadi kıymetler ve su temini ve işleme araçları, atık ayrıştırması ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçların küllerinin temizlenmesi işini gören iktisadi kıymetler (Sınıflarında belirtilmiş elektrik, sıcak su, buhar ve işlenmiş gaz üretim ekipmanları gibi elektrik jeneratörü, ambalaj
kazanları ve diğer ilgili kıymetleri ise kapsama dahil edilmez.)
10% 10,00333
49.1.Izgara Temizleme Makinesi10% 10,00458
50Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait atık su arıtma araçları24% 4,16333
51Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait kanalizasyonlar50% 2,00333
52Gerçekleştirilen İş ve Hizmetler: Toptan ve perakende satış ile kişisel yada
profesyonel hizmetlerde kullanılan iktisadi kıymetler ile diğer sınıflara girmeyen iktisadi hizmet sektörleri ile ilgili iktisadi kıymetler
10% 10,00339
52.1.Kişisel ve ev aletlerinin tamir ve bakımında kullanılan iktisadi kıymetler10% 10,00339
52.2.Eğitim hizmetleri (İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, özel kurslar ve
yetişkinlerin eğitildiği kurs ve okullarda kullanılan iktisadi kıymetler sınıflama içinde yer almaktadır.)
6% 16,66339
52.3.Sağlık hizmetleri6% 16,66339
52.4.Otomotiv ve benzeri motorlu araçlara ilişkin olarak verilen hizmetler (Motorlu
araçlardan otomotiv, kamyon, kamyonet ve benzeri araçların satışı, bunların servis hizmetleri ve yedek parça hizmetlerinin verilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler)
12% 8,33339
52.5.Güvenlik hizmetleri8% 12,50339
52.5.1.Tabanca8% 12,50458
52.6.Tanıtım ve Dağıtımla İlgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler10% 10,00339
52.7.Fotoğraf baskı ve hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Baskı, banyo ve
bunlara benzer makine ve araç gereçler)
10% 10,00339
52.7.1.Minilab fotograf baskı makinesi4% 25,00389
53Petrol ve petrol ürünlerine ilişkin dağıtım ve pazarlama faaliyetleri339
53.1.Dolum hattında kullanılan iktisadi kıymetler10% 10,00339
53.2.Boru hatları (Eski harmanlama tankı arası boru hattı, soğutma kulesi boru hattı, vagon dolum- eski harmanlama boru hattı, gres kazan dairesi kızgın ve soğuk
devre yağı boru hattı ve bunların benzerleri)
12% 8,33339
53.3.Laboratuar ölçüm ve test cihazları8% 12,50339
53.4.Arıtma işlemlerinde kullanılan tesis, araç gereç ve bu işlerde kullanılan diğer
iktisadi kıymetler
10% 10,00339
53.5.Dolum adalarında kullanılan iktisadi kıymetler12% 8,33339
53.6.Hizmet Binaları, Tesis ve arazi düzenlemeleri (İskele ve eklentileri, kanal,
havalandırma sistemleri, tanıtıcı amaçla kullanılan araçlar, köprü, kuyu, otopark, tanker, tank ve benzeri araç sahaları, sundurma, tel örgü, telefon ve su gibi şebeke hatları, topraklama sistemleri, yangın sistemi ve bunların benzerleri)
20% 5,00339
54İlk tesis ve taazzuv giderleri5% 20,00333
55Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül,
dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri
15% 6,66365
55.1.Peştemallık5% 20,00365
55.2.Turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen altyapı katılım payı5% 20,00365
56Özel maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar)5% 20,00333
57Araştırma-Geliştirme harcamaları**5% 20,00389
58Konaklama işletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, kıraathane, pavyon, kır bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve toplantı yerlerinde kullanılan
iktisadi kıymetler
5% 20,00333
58.1.Reklam panoları ve billboardlar333
58.1.1.Işıklı5% 20,00333
58.1.2.Işıksız10% 10,00333
58.2.Mafsallı tenteler2% 50,00333
59Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri10% 10,00339
59.1.Turistik tesislerde kullanılan porselen veya camdan yapılmış (Kristal hariç) her
nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri
4% 25,00333
59.2.Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık
kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri
2% 50,00333
59.3.Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri ve
araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri, projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.), sıcak hava
balonları
3% 33,33458
59.4.Eğlence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonları, bilardo salonları, havuzlar, plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panayır alanları, sirkler, sergi alanları, tiyatrolar, konser alanları, stadyumlar ve minyatür golf sahaları, yamaç paraşütü alanları ve bunların benzerleri gibi işletme yada tesislerin işletilmesi yada ilgili hizmetlerin verilmesi
sırasında giriş ücreti veya parayla yapılan ödemeler karşılığında eğlence hizmetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde kullanılan iktisadi kıymetler
10% 10,00333
59.4.1.Spor, fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde ve spor salonlarında kullanılan iktisadi
kıymetler
10% 10,00339
59.5.Toplu yemek üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler10% 10,00339
60Tiyatro dekorları (Otel ve tatil köyleri animasyon ve gösterilerinde kullanılan
dekorlar dahil)
2% 50,00333
61Suda yapılan faaliyetler339
61.1.Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar)10% 10,00339
61.2.Şamandıra tesisatı5% 20,00339
61.3.Salma ağları (balıkçılıkta avlanma amaçlı kullanılanlar)3% 33,33399
61.4.Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullanılan)2% 50,00339
61.5.Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler3% 33,33339
61.6.Balık yetiştirme ve üretim tesislerinde kullanılan iktisadi kıymetler399
58958Tatlı su balıkçılığında kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri8% 12,50399
61.6.2.Tatlı su balıkçılığında kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve
yemleme borusu
5% 20,00399
61.6.3.Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve
yemleme sistemleri
5% 20,00399
61.6.4.Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri,
sistem halatları ve yemleme borusu
3% 33,33399
62Berber, kuaför, güzellik salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç
gereçler *
8% 12,50339
63İzolasyon malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler12% 8,33339
63.1.Naylon film kaplama8% 12,50339
64Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tıbbi ürün, ambalaj
malzemeleri, laboratuar ürünleri, farmasötik, kozmetik ve bunların hammaddelerinin sterilizasyonunda ve gıda ve hayvan yemlerinin patojen mikroorganizmalarından arındırılmasında, arşivlerin ve antikaların korunması, polimerilerin modifikasyonu, çapraz bağlama, zincir moleküllerin kırılması işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri)
10% 10,00339
64.1.Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan kaynak (radyoaktif kobalt)5% 20,00339
65Savunma Sanayi339
65.1.Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan iktisadi
kıymetler (35. numaralı sınıflamada ve başka bir sınıfta yer alan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.)
15% 6,66339
65.1.1.Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan özel araç
gereçler
7% 14,28339
65.2.Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi
ürünlerini imal eden iktisadi kıymetler
10% 10,00339
65.2.1.Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi
ürünlerinin imalatında kullanılan özel araç gereçler
5% 20,00339
66Denizcilik sektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler365
66.1.Fener cihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel10% 10,00365
66.2.Fener kumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü2% 50,00365
66.3.Radar, radyofar ve seyir haritaları5% 20,00365
66.4.Kara kutu ve hız gösterge sistemi15% 6,66389
67Biodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktil butil metil ester ile rafine yağ
üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
389
67.1.Otomatik yoğunluk ölçer, parlama noktası tayin cihazı, bakır şerit korozyonu test aparatı, akma bulutlanma test cihazı, iletkenlik ölçüm cihazı, gaz kromotografisi, autosampler, dijital büret, saf su cihazı, nem tayin cihazı, cam tutucu, kinematik vizkozite ölçüm cihazı, mikro karbon kalıntı test cihazı, renk ölçüm cihazı, soğuk
filtre tıkanma noktası test cihazı, hassas terazi, pipet seti, santrifiij, rekraktometre, membran filtre, sterilizatör ve benzeri laboratuar cihazları
5% 20,00389
67.2.Esanjör, karıştırma tankı, deniz suyu reverse osmos sistemi, metanol ölçüm cihazı
gibi makineler
5% 20,00389
67.3.Üretim prosesi otomasyon makinesi7% 14,28389
67.4.Metil alkol tankı, reaktör8% 12,50389
67.5.Dekantör, statik mikser, buharlaştırıcı rebolier, evaparsyon sistemi, gliserin stok
tankı, separatör, kondenser, katalizör hazırlama tankı, kurutma, ara tank, sabunlaştırma tankı, ham asit yağ tankı, gliserin ağartma makinesi, su soğutma kulesi, vakum grubu, atık su artıma tesisi ve aerobik - anaerobik tanklar, kantar, kompresör, degazör gibi makineler
10% 10,00389
67.6.Gliserin işleme kulesi, hammadde ve mamül tankı, buhar kazanı15% 6,66389
68Sualtı canlıların sergilendiği akvaryum tesislerinde kullanılan iktisadi kıymetler399
68.1.Akrilik camdan mamül su tüneli ve teçhizatı, ana tanklar15% 6,66399
68.2.Karantina bölümünde kullanılan ekipmanlar (akvaryum kompakt karantina
tankları, sistem ekipmanları), yem hazırlama bölümünde kullanılan ekipmanlar (balık bakım teçhizatı), laboratuar ekipmanları, kaya, mercan ve yosunlar gibi akvaryum aksesuar ve ekipmanları
10% 10,00399
68.3.Akvaryum filtre ekipmanları, soğutma ve ısıtma teçhizatı, akvaryum yaşam destek
ünitesi için gerekli olan teçhizat
5% 20,00399
69Havaalanı yer hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler418
69.1.Merdiven aracı, merdiven çekilir15% 6,66418
69.2.Konveyör aracı, konveyör15% 6,66418
69.3.Apron Otobüsü5% 20,00418
69.4.Deicing (buz çözme) aracı, foseptik aracı,su ikmal aracı, hasta nakil aracı, loader,
air starter aracı, bakım platformu
7% 14,28418
69.5.Foseptik tankı, su ikmal tankı15% 6,66418
69.6.Towbar, towbarless, uçak traktörü5% 20,00418
69.7.Air starter çekilir6% 16,66418
69.8.Yayın ve anons sistemi, saat sistemi10% 10,00418
69.9.Bagaj konveyör sistemi, 4 set yolcu köprüsü, havalandırma sistemleri,bina
yönetim sistemi, aydınlatma otomasyon sistemi,Uçuş bilgi sistemi
15% 6,66418
69.10.400 Hz güç sistemi, uçak yanaştırma sistemi, PCA Uçak Havalandırma Sistemi20% 5,00418
69.11.Uçak park alanı ofis ekipmanı10% 10,00418
69.12.Yangın alarm ve güvenlik sistemi15% 6,66418
69.13.Dahili telefon sistemi10% 10,00418
69.14.Enerji otomasyon sistemi10% 10,00418

 


amortisman oranları excel listesi

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 

Amortisman Oranları Excel Listesi İle İlgili Mevzuat

Amortisman oranları listesi excel formatına daha iyi filtre yapılabilmesi adına dönüştürülmüştür. Buna karşın interaktif amortisman oranları listesi üzerinden excel formatına yakın bir deneyim elde edebilirsiniz. Amortisman oranlarına ilişkin mevzuata aşağıda yer verilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 313 üncü maddesinde, “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

 …

Değeri 50.000.000.- lirayı (544 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2023’den itibaren 4.400 -TL) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000.- lirayı (544 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2023’den itibaren 4.400 -TL) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.”,

– 315 inci maddesinde ise, “Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.”

hükümleri yer almaktadır.

Aynı Kanunun 315 inci maddesinde de, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmış olup, bu maddenin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilerek, 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 458 ve 506 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğe ekli listenin 1 ve 6 ncı bölümleri arasında amortismana tabi iktisadi kıymetler için genel sınıflama; listenin diğer bölümlerinde ise iktisadi kıymetlere ilişkin sektörel sınıflamalar yapılarak ilgili iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları tespit edilmiştir. Uygun amortisman oranlarının belirlenmesinde ise öncelikle sektörel sınıflamaya bakılacak, sektörel ayrımlarda yer almayan iktisadi kıymetler için ise genel sınıflamada bulunan faydalı ömür ve amortisman oranları dikkate alınacaktır.

Bununla birlikte, 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Listelerde Bulunmayan İktisadi Kıymetler” başlıklı (4) numaralı bölümünde, listedeki herhangi bir sınıflamada yer almayan amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanacak amortisman oranları için mükelleflerin müracaatları üzerine Bakanlığımızca belirlenecek süre ve oranlar üzerinden amortisman ayrılabileceği açıklanmıştır.

 

ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu