Atık Bitkisel Yağ Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı

Atık Bitkisel Yağ Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

BÜYÜK   MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

64597866-130[28-2015]-21077

28/09/2015

Konu

:

Atık bitkisel yağ tesliminde uygulanması gereken KDV   oranı

     

  

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türkiye genelindeki restoranlarınızda hazır gıda üretimi ve satış faaliyetinize bağlı olarak kullandığınız kızartmalık bitkisel yağların belirli bir kızartma süresi sonunda kullanılamaz hale geldiği ve bu yağları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili Atık Yönetmeliği gereği lisans almış firmalara satacağınız belirtilerek, atık yağların satışında uygulanması gereken katma değer vergisi  (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Sözü edilen BKK eki II sayılı listenin A/11 inci sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlara yer verilmiştir.

            Ayrıca, TGTC’nin 15 inci faslında, “Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar” tanımlanmıştır.

            Buna göre; belirli bir kızartma süresi sonunda kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan atık bitkisel yağların, sözü edilen BKK eki II sayılı listenin A/11 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bunların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili Atık Yönetmeliği gereği lisans almış firmalara belli bir ücret karşılığında tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Atık Bitkisel Yağ Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı

28.09.2015

B.07.1.GİB.4.99.16.02-130[28-2015]-21077

Son Yorumlananlar
Top
Menu