Son yirmi yıldır, dünya genelinde kurumlar vergisi oranları düşmektedir. Bugünün görünümü, birleşik kurumlar vergisi oranlarının 2017 ile 2019 arasında nasıl değiştiğini karşılaştırarak Avrupa’daki kurumlar vergisi oranlarındaki en son değişiklikleri göstermektedir. Kapsanan tüm Avrupa ülkelerinin ortalama vergi oranları 2017’de yüzde 22,8 iken bu oran 2019’da yüzde 22,3’e düşmüştür.

Avrupa Yasal Kurumlar Vergisi Oranları

Avrupa’daki Yasal Kurumlar Vergisi Oranları ve bu oranlardaki son değişiklikler bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Avrupa Kıtası kurumlar vergisi oranları bakımından ciddi değişiklikler yaşamıştır. Son yirmi yıldır, dünya genelinde kurumlar vergisi oranları düşmektedir. Günümüzde ortaya çıkan harita,  birleşik kurumlar vergisi oranlarının 2017 ile 2019 arasında nasıl değiştiği karşılaştırmasını esas alarak Avrupa’daki kurumlar vergisi oranlarındaki en son değişiklikleri göstermektedir. Kapsanan tüm Avrupa ülkelerinin ortalama vergi oranları 2017’de yüzde 22,8 iken bu oran 2019’da yüzde 22,3’e düşmüştür.

Birleştirilmiş yasal kurumlar vergisi oranları, merkezi(central) ve merkez altı(subcentral) kurumlar vergisi oranlarını kapsar. Yasal vergi oranları, bir işletmenin vergi matrahını etkileyen düzenlemeleri kavrayamadığı için fiili vergi yükünü yansıtmayabilir. Öte yandan, yürürlükteki kurumlar vergisi oranları hem yasal vergi oranlarını hem de sermaye indirimleri(tax allowance), envanter değerleme yöntemleri veya uluslararası vergi kuralları gibi vergi matrahını etkileyen hükümlerin etkisini yansıtmaktadır.

Avrupa kıtasındaki kurumlar vergisi oranları ve bu oranlardaki son değişiklikler

Avrupa Kıtasındaki Bazı Ülkelerde Kurumlar Vergisi Oranları

Belçika

Belçika, 2017’de yüzde 34 olan birleşik yasal gelir vergisini  2018’de yüzde 29,6’ya indirmiştir. 2020’den başlayarak, oran yüzde 25’e düşürülecektir. 2018’den bu yana, küçük ve orta ölçekli işletmeler ilk 100.000 Avro’luk (118.000 ABD Doları) vergilendirilebilir karlarında %20’lik azaltılmış orana tabidir.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Fransa

Fransa şu anda yüzde 33,3’lük standart bir kurumlar vergisi oranı ve yüzde 3,3’lük bir ek oran uygulamakta olup bu da  toplamda yüzde 34,4’lük birleşik bir yasal oran oluşturmaktadır. Fransa, 2017 yılında, gelirleri 250 milyon Euro’yu (295 milyon ABD Doları) aşan işletmelerin kurumsal karları için  bir kereye mahsus olmak üzere gelirlerinin yüzde 10,7’si oranında ek vergi getirmişti. Bu geçici vergi birleştirilmiş yasal oranın 2017’de yüzde 44,4’ten 2018’de yüzde 34,4’e düşmesine neden olacak şekilde 2018’de kaldırılmıştır. Fransa’nın, birleştirilmiş yasal oranı  2019’da yüzde 32’ye, ardından 2022’de ilave kesintiler ile yüzde 25,8’e düşmesini sağlayacak planlamalar yapmaktadır. Ancak, 2019 yılındaki oran düşüşü, gelirleri 250 milyon Euro’yu aşan işletmeler için askıda bekletilmektedir.

Yunanistan

2019 yılında Yunanistan, kurumlar vergi oranını yüzde 29’dan yüzde 28’e düşürmüştür. Vergi oranlarında 2020’de yüzde 27’ye, 2021’de yüzde 26’ya ve 2022’den başlamak üzere yüzde 25’e kadar indirin yapılması planlanmaktadır.

Letonya

Letonya, 2018’de işletme faaliyetlerinden kaynaklı gelirin vergilendirilmesine dayanan vergi modelinin yerine geçecek şekilde, nakit akışına dayanan yeni bir vergi modelini benimsemiştir. Yeni modele göre, kurumlar vergisine ilişkin vergilendirme işlemleri yalnızca yıllık olarak hissedarlara kar dağıtımı yapıldığında cari olacaktır. Her ne kadar bu vergi reformu, önceki sistemde uygulanan yüzde 15’lik orana kıyasla yüzde 20’lik bir kurumlar vergisi oranın ortaya çıkmasına yol açsa da, nakit akışını temel alan vergilendirme, ilgili ülkedeki vergi uygulamasını rekabet edebilirliğini önemli ölçüde arttırmaktadır.

Lüksemburg

Lüksemburg’un birleşik kurumlar vergisi oranı, kademeli olarak 2017’de yüzde 27,1’den 2018’de yüzde 26’ya, 2019’da yüzde 25’e düşmüştür.

Norveç

Norveç, kurumlar vergisi oranını 2017’de yüzde 24’ten 2018’de yüzde 23’e ve 2019’da yüzde 22’ye düşürmüştür.

Portekiz

Portekiz( Türkiye ve Letonya ile birlikte), günümüz haritasında  kombine vergi oranını  arttıran üç Avrupa ülkesinden birisidir. 2018’de, Portekiz’in devletin uyguladığı ek vergisi yüzde 7’den yüzde 9’a yükselmiştir ve bu rakam 35 milyon Euro’yu (41 milyon ABD doları) aşan kârlarda yüzde 9’dur.

İsveç

İsveç, kurumlar vergisi oranını 2018’de yüzde 22’den 2019’da yüzde 21,4’e düşürmüştür. 2021 için yüzde 20,6’ya daha fazla düşüş yapılması planlanmaktadır.

Türkiye

Türkiye, 2018, 2019 ve 2020 yılları için yasal vergi oranını 2018’de yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarmıştır. Ancak, oranın 2021’den itibaren yeniden düşürülmesi planlanmaktadır.

Avrupa’daki En Yüksek Konsolide Kurumlar Vergisi Oranlarındaki Değişiklikler

Ülke 2017 Vergi Oranı 2018 Vergi Oranı 2019 Vergi Oranı
Belçika (BE) 34.0% 29.6% 29.6%
Fransa (FR) 44.4% 34.4% 34.4%
Yunanistan (GR) 29.0% 29.0% 28.0%
Letonya (LV) 15.0% 20.0% 20.0%
Lüksemburg (LU) 27.1% 26.0% 25.0%
Norveç (NO) 24.0% 23.0% 22.0%
Portekiz (PT) 29.5% 31.5% 31.5%
İsveç (SE) 22.0% 22.0% 21.4%
Türkiye (TR) 20.0% 22.0% 22.0%

Kaynak: OECD, “Tax Policy Reforms 2019,” Sept. 5, 2019, https://www.oecd.org/tax/tax-policy-reforms-26173433.htm; OECD.Stat, “Table II.1 Statutory corporate income tax rate,” 2019, https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=Table_II1.

Görülebileceği üzere Avrupa Kıtasında kurumlar vergisi oranları düşüş trendi içerisindedir. Bu düşüş aşağı yönlü olarak ülkeler arasında bir vergi rekabeti yaratmakta ve ülkelerin matrahını olumsuz etkilemektedir.

Çeviride yer alan bazı terimler için lütfen göz atın:

Birleşik Kurumlar Vergisi(Combined Coorporate Tax)

Merkezi(central) ve Merkez Altı(subcentral) Yönetimler

Ek Vergi (Surcharge)

Makale TaxFoundation internet sitesinde yayınlanmıştır.

Yazar: Elke Asen

Çeviri: Veysel Arslan

Vergipedia Çeviri Notu: Yayınlanan çevirilerin birebir çeviri mahiyetinde olmayabileceği ve çevrilen metinlerin orjinal metinden bir başkası tarafından  farklı yorumlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Vergipedia’da yayınlanan tüm içeriklerde olduğu gibi çeviriler de gönüllük esasına göre  yazarlardan toplanmaktadır. Sonuçta çeviriler yeminli veya profesyonel bir çeviri süreci geçmediğinden ve yazarın teknik bilgisi ve yorumuna dayandığından bir takım hatalar olabilir. Çeviri hatalarını iletişim sayfasından iletebilirsiniz.

ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu