Ayakkabı Yapımında Kullanılan Sarf Malzemelerinin Tabi Olduğu Kdv Oranı Hk.

Aşağıdaki özelge ayakkabıların sarf malzemelerinde uygulanması gereken vergi oranı, yani bu malzemelerin tabi olduğu KDV Oranı hakkındaki Vergi İdaresinin görüşü yer almaktadır. İdarenin ayakkabıların sarf malzemelerinde uygulanması gereken vergi oranı  hakkında vermiş olduğu başkaca benzer özelgeler de bulunmaktadır. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Ayakkabıda uygulanacak KDV oranı hakkında ayrıntılı bilgilere erişmek için “Ayakkabıda KDV oranı nedir?” başlıklı cevabımıza göz atabilirsiniz.

Ayakkabıların Sarf Malzemelerinde Vergi Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-45

10/11/2010

Konu

:

Ayakkabı yapımında kullanılan sarf malzemelerinin tabi olduğu KDV oranı.

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, firmanız tarafından ithalatı gerçekleştirilen 4008.21.90.00.00 GTİP numarasında kayıtlı ayakkabı sarf malzemelerinin, ithali ve yurt içi teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi talep edilmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin B/7 nci sırasında “her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri” yer almakta olup, 4008.21.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numarasında yer alan eşyalardan yalnızca ayakkabı yapımında kullanılan nitelikte olanları (iç-dış taban, topuk gibi) bu sıra kapsamında değerlendirilmektedir.

Buna göre, firmanız tarafından ithal edilen 4008.21.90.00.00 GTİP numarasında yer alan, ayakkabı yapımında kullanılan malzemelerin (iç-dış taban, topuk gibi) ithalinde veya yurtiçi tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Özelge:Ayakkabı Yapımında Kullanılan Sarf Malzemelerinin Tabi Olduğu Kdv Oranı Hk.

10.11.2010

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-45

 

ETİKETLER :
Top
Menu