Bal, Polen, Arı Sütü Karışımından Elde Edilen Ürünün Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Bal, Polen, Arı Sütü Karışımından Elde Edilen Ürünün Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bal, Polen, Arı Sütü Karışımından Elde Edilen Ürünün Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-32147-KDV-81

25/07/2012

Konu

:

Bal, polen, arı sütü karışımından elde edilen ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, bal, arı sütü ve polen karışımından elde edilen ürünün tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

          KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

             2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin “A” bölümünün 17 nci sırasında “21 no.lu fasılda yer alan mallar” sayılmıştır.

             Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 21.06 tarife pozisyonunda “Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları” tanımlanmıştır.

            Bu pozisyona ait eşyalar arasında “arı sütü ile zenginleştirilmiş tabii bal” ismen sayılmıştır. Dolayısıyla %90 tabii bal, % 2 arı sütü ve %8 polenden oluşan karışımın TGTC nin 21. faslına ait “2106.90.98.00.19 Diğerleri” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasında değerlendirilmesi gerekmektedir.

             Buna göre, bal, arı sütü ve polen karışımından elde edilen söz konusu ürün, 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin A/17 nci sırası kapsamında %8 oranında KDV ye tabi olacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Bal, Polen, Arı Sütü Karışımından Elde Edilen Ürünün Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

25.07.2012

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-32147-KDV-81

Top
Menu