Bar Ruhsatı Alınmış Apart Oteli Bünyesinde Yemek Ve Meşrubat Satışında Kdv Oranı Hk.

Bar Ruhsatı Alınmış Apart Oteli Bünyesinde Yemek Ve Meşrubat Satışında Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV-1-60

04/07/2011

Konu

:

Bar ruhsatı alınmış apart oteli bünyesinde yemek ve meşrubat satışında KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 22/02/2010 tarihinde apart otel işletmesine başladığınız, apart otelin 27 adet odası olduğundan (oda sayısı 30 u geçmediği için) ilgili mevzuat gereğince tesisiniz bünyesinde bulunan restoranta … Belediyesince restoran ruhsatı yerine bar ruhsatı verildiği  belirtilerek restoranınızda yapılan yemek ve meşrubat satışlarında uygulamanız gereken KDV oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde, mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları; bu Karara ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18, ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Karara ekli (II) sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 24 üncü sırasında; “Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (15/07/2009 tarih ve 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3 üncü maddesi ile eklenen ibare) “(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)” ifadesine yer verilerek söz konusu hizmetler için KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

            Ayrıca konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “KDV Oran Uygulaması” başlıklı (C-1) bölümünde; gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde herhangi bir oran indirimi yapılmadığından buralarda verilen hizmetlerde KDV oranının %18 olarak uygulanmaya devam edileceği belirtilmiştir.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden de, şirketiniz adına … Belediye Başkanlığından alınan 9/3/2010 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Tatil Günleri (Çalışma) Ruhsatında, faaliyet konusunun Apart Otel (Bünyesinde içe dönük Bar), işyeri sınıfının da 3 üncü sınıf olduğu anlaşılmaktadır.

            Buna göre, tesisiniz bünyesinde yer alan bar ruhsatına sahip işletmenizde verilen hizmetlerde,  işyeri sınıfına bakılmaksızın, %18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Bar Ruhsatı Alınmış Apart Oteli Bünyesinde Yemek Ve Meşrubat Satışında Kdv Oranı Hk.

04.07.2011

B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV-1-60

Top
Menu