Barbekü Yapım İşi İnşaat Taahhüt İşi Kapsamına Alındığı Göz Önüne Alınarak Şömine Yapım İşinin De İnşaat Taahhüt İşi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekmektedir.

Barbekü Yapım İşi İnşaat Taahhüt İşi Kapsamına Alındığı Göz Önüne Alınarak Şömine Yapım İşinin De İnşaat Taahhüt İşi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekmektedir.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Barbekü Yapım İşi İnşaat Taahhüt İşi Kapsamına Alındığı Göz Önüne Alınarak Şömine Yapım İşinin De İnşaat Taahhüt İşi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekmektedir. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAYI   : B.07.1.GİB.0.54/5417-2291/103235                                                        28.12.2006

KONU :

………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(………….. Grup Müdürlüğü)

İLGİ : 21.12.2006 tarih ve GİB.4.06.17.01/2002-KDV-2-14008-181/4287

İlgide kayıtlı yazı ve eklerinin incelenmesinden; ……………. Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden ……….  Konut Yapı Kooperatifi inşaatında şömine işinin yaptırılacağı, bahsi geçen işin  inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 4369 sayılı kanunla eklenen Geçici15 maddesinde , 4369 sayılı Kanunun yayımlandığı 29.07.1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. İnşaat taahhüt işlerinin kapsamı 49 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 5 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 29.07.1998 tarihinden sonra inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri 17.07.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Kararname eki I sayılı listeye alınmıştır.

Bu durumda, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin indirimli oranda katma değer vergisine tabi olabilmesi için;

– Kooperatif adına bina inşaat ruhsatının alınmış olması,

– Kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,

– İşin konut yapı kooperatifine  yapılması,

– Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması,

gerekmektedir.

Öte Yandan, 5 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde barbekü yapım işi inşaat taahhüt işi kapsamına alındığı göz önüne alınarak şömine yapım işinin de inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

           

    Başkan a.

Özelge:Barbekü Yapım İşi İnşaat Taahhüt İşi Kapsamına Alındığı Göz Önüne Alınarak Şömine Yapım İşinin De İnşaat Taahhüt İşi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekmektedir.

28.12.2006

B.07.1.GİB.0.54/5417-2291/103235

Top
Menu