Bazı Veteriner İlaçları Ve Veteriner İlaç Hammaddelerinin İthalinde Kdv Oranı Hk.

Bazı Veteriner İlaçları Ve Veteriner İlaç Hammaddelerinin İthalinde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bazı Veteriner İlaçları Ve Veteriner İlaç Hammaddelerinin İthalinde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-11-115-88

24/02/2012

Konu

:

Bazı veteriner ilaçları ve veteriner ilaç hammaddelerinin ithalinde KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 294190000059, 283699173000, 293399809042, 294130000015, 300410000000, 300490005900, 293359950029 G.T.İ.P. numaralı veteriner ilacı ve hammaddelerinin ithalinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında görüş sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile KDV oranları, Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin, B/20 nci sırasında, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç)” yer almaktadır.

            Buna göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların (veteriner kozmetikleri hariç) teslimi ve ithali (%8) oranında KDV ye tabi olacaktır. Bu çerçevede özelge talep formunuzda G.T.İ.P. numaraları belirtilen veteriner ilaç ve ürünleri veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar kapsamında değerlendirildiğinden bu ürünlerin teslimi ve ithali % 8 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Bazı Veteriner İlaçları Ve Veteriner İlaç Hammaddelerinin İthalinde Kdv Oranı Hk.

24.02.2012

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-11-115-88

Top
Menu