Bebek Taşıma Kangurusunun Kdv Oranı

Bebek Taşıma Kangurusunun Kdv Oranı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.28-1167

24/04/2014

Konu

:

Bebek taşıma kangurusunun KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda,  6307.90.98.90.00 GTİP numaralı ticari hayatta bebek kangurusu olarak geçen ürünün yurt içi tesliminde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün;

            -4 üncü sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”

            -5 inci sırasında “yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)”

            sayılmaktadır.

            TGTC’ nin 63. Faslında “dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar” tanımlanmıştır. Bu fasla ait 63.07 tarife pozisyonu “diğer hazır eşyayı (elbise patronları dahil)” kapsamaktadır.

            Ticari hayatta bebek taşıma kangurusu olarak isimlendirilen eşyanın TGTC’nin 63.07 tarife pozisyonuna ait “6307.90.98.90.00 Diğerleri ” GTİP No’sundan ithal edildiği anlaşılmıştır.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, bebek taşıma kangurusunun pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş her nevi mensucat, vatka, keçe ile bunların söz konusu maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucattan hazırlanmış olanlarının ithal veya teslimlerinin; KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 5 inci sırası kapsamında değerlendirilerek, %8 oranında KDV’ye tabi tutulması, 4 üncü sırada sayılan maddelerden imal edilmemiş olması halinde ise genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bebek Taşıma Kangurusunun Kdv Oranı

24.04.2014

39044742-KDV.28-1167

Top
Menu