Bedelin Kısmen Yada Tamamen İşlemden Sonra Ödenmesi Nedeniyle Satıcı Lehine Oluşan Vade Farkları, Bedelin Bir Unsuru Olup, İşlemin Tabi Olduğu Oranda Katma Değer Vergisine Tabi Tutulması Gerekmektedir.

Bedelin Kısmen Yada Tamamen İşlemden Sonra Ödenmesi Nedeniyle Satıcı Lehine Oluşan Vade Farkları, Bedelin Bir Unsuru Olup, İşlemin Tabi Olduğu Oranda Katma Değer Vergisine Tabi Tutulması Gerekmektedir.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI    : B.07.0.GEL.0.54/5424-205

KONU :

İLGİ : 10.03.2003 tarih ve 2003/4 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, …… Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ile Kooperatifiniz arasında yapılmış sözleşme gereği hazır beton ihtiyacınızı adı geçen firmadan karşılamakta olduğunuz, şantiyenizde teslim edilen betonlara ait faturaların düzenlenmesinde %1 oranında katma değer vergisi oranı uygulanılmakta olduğu; ancak yapılan ödemelerde zaman zaman oluşan aksamalar nedeniyle sözleşme gereği vade farkı oluştuğu ve söz konusu ödemeler için faturalarda %18 oranında katma değer vergisi gösterildiğinden bahisle, ilgili firmaca düzenlenmekte olan vade farkı faturalannda gösterilmesi gereken katma değer vergisi oranının ne olması gerektiği konusunda Bakanlığımızdan bilgi istenildiği anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 24/c maddesine göre vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler katma değer vergisi matrahına dahil bulunmaktadır.

Buna göre, bedelin kısmen yada tamamen işlemden sonra ödenmesi nedeniyle satıcı lehine oluşan vade farkları, bedelin bir unsuru olup, işlemin tabi olduğu oranda katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özelge:Bedelin Kısmen Yada Tamamen İşlemden Sonra Ödenmesi Nedeniyle Satıcı Lehine Oluşan Vade Farkları, Bedelin Bir Unsuru Olup, İşlemin Tabi Olduğu Oranda Katma Değer Vergisine Tabi Tutulması Gerekmektedir.

08.04.2003

B.07.0.GEL.0.54/5424-205-15184

Son Yorumlananlar
Top
Menu