Bez El Çantasına Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Bez El Çantasına Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bez El Çantasına Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-28-28]-858

22/08/2012

Konu

:

Bez el çantasına uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, eczane müşterilerinin ilaçlarını taşıması için bezden imal edilen el çantalarının tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

             KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

             KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Kararnameye ekli II sayılı listenin “B” bölümünün 8 inci sırasında; “Her nevi maddeden mamul çanta, bavul,valiz ve benzerleri” yer almaktadır.

           Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 42.02 tarife pozisyonu kapsamındaki “her nevi maddeden mamul bavullar,valiz, okul ve evrak çantaları, el çantaları, erzak çantaları, sırt çantaları, protföyler, bilgisayar çantaları” söz konusu sıra kapsamında değerlendirilerek bunların ithal veya teslimi %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır. Ancak bu pozisyon kapsamındaki cüzdan, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinesi mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca mahfazaları, fotoğraf makinesi mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca, bıçak kılıfları, sigara ve tabaka kutuları mahfazaları vb. mahfazalar bu sıra kapsamında değerlendirilmediğinden ithal veya dahilde teslimi %18 KDV ye tabi bulunmaktadır.

             Buna göre, müşterilerin ilaç taşımasına yönelik olarak kağıt, plastik ve bezden imal edilen çanta formundaki ilaç poşetlerinin teslimlerinde  %18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

                  Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Bez El Çantasına Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

22.08.2012

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-28-28]-858

Top
Menu