Bez Ve Benzeri Ürünlerden Üretilen Bez Bebeklere Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Bez Ve Benzeri Ürünlerden Üretilen Bez Bebeklere Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bez Ve Benzeri Ürünlerden Üretilen Bez Bebeklere Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1094

22/07/2011

Konu

:

Bez ve benzeri ürünlerden üretilen bez bebeklere uygulanacak KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, tamamen dekoratif amaçlı “yastık adam”  adı altında bez ve benzer malları kullanarak ürettiğiniz karikatürize insan figürlerinin   tekstil ürünü kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile söz konusu malların tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranının bildirimesi istenilmektedir.

Katma değer vergisi oranları,  Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %1 8 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı sayılı listenin “B” bölümünün;

– 4 üncü sırasında,”Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”

– 5  inci sırasında,  4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela,kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)

ibareleri yer almıştır.

Ticari hayatta yastık adam olarak isimlendirilen dekoratif gül bebek isimli eşya, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin (B) bölümünün 5 inci   sırası kapsamındaki “yastık… ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri” kapsamında değerlendirilmediğinden, ithal veya tesliminde genel oranda (%18) katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bez Ve Benzeri Ürünlerden Üretilen Bez Bebeklere Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

22.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1094

Top
Menu