Bitkisel Gıda Takviyesinde Kdv Oranı Hk.

Bitkisel Gıda Takviyesinde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bitkisel Gıda Takviyesinde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1201

04/04/2012

Konu

:

… Bitkisel Karışım Tablet KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, “…….-Bitkisel Karışım Tablet” ürününün ambalajlanmış şekilde satışında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.      

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Lurulu Kararnamesi ile, Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” bölümünün 17 nci sırasında “Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 21 no.lu faslında yer alan mallar” yer almaktadır.

            TGTC nin 21 inci faslında “Yenilen çeşitli gıda müstahzarları” tanımlanmıştır.

            Bu pozisyon kapsamında, “Farklı türlerdeki bitkilerden veya bitki parçalarından (tohumlar veya meyveler dahil) oluşan veya tek ya da farklı türlerdeki bitkilerin veya bitki parçalarının (tohumlar veya meyveler dahil) bir ya da daha fazla bitki hülasaları gibi diğer maddelerle olan karışımları, bu haliyle tüketilmeyen, fakat bitkisel otlardan yapılan enfüzyonlar veya bitkisel otlardan yapılan çaylar” da yer almaktadır.

            Buna göre, TGTC nin 21 inci faslına ait “2104.20.00.00.00 Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları” ve “2106.90.98.00.19 Diğerleri (Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları)” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaralarında yer alan ve ticari hayatta bitkisel gıda takviyesi olarak isimlendirilen “…-Bitkisel Karışım Tablet” ürününün 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin (A/17) nci sırası kapsamında değerlendirilerek, firmanız tarafından teslimi ve ithalinde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Bitkisel Gıda Takviyesinde Kdv Oranı Hk.

04.04.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1201

Son Yorumlananlar
Top
Menu