Biyosidal Ürün Olarak Ruhsatlandırılmış Antibakteriyel Vücut Temizleme Havlusunun Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı

Biyosidal Ürün Olarak Ruhsatlandırılmış Antibakteriyel Vücut Temizleme Havlusunun Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Biyosidal Ürün Olarak Ruhsatlandırılmış Antibakteriyel Vücut Temizleme Havlusunun Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-010-78362

02/09/2015

Konu

:

Biyosidal ürün olarak ruhsatlandırılmış antibakteriyel   vücut temizleme havlusunun tesliminde uygulanacak KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinde, kendi başlarına temizlenme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş kişilerin ve hastane çalışanlarının hijyenik temizliği için tasarlandığı belirtilen antibakteriyel vücut temizleme havlusu olarak ruhsatlandırılan ürünün tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun, 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/22) sırasında TGTC ndeki GTİP numaraları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmıştır. Bu sırada, TGTC nin 34.01 tarife pozisyonuna ait GTİP numaralarındaki eşyalara yer verilmemiştir.

            Öte yandan, TGTC nin 34 üncü faslına ait 34.01 tarife pozisyonunda “Sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak kullanılan yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin);cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin);sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat” tanımlanmıştır.

            Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki listelerde yer almayan, antibakteriyel vücut temizleme havlusu olarak ruhsatlandırılan ürünün, ithal veya tesliminin %18 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Biyosidal Ürün Olarak Ruhsatlandırılmış Antibakteriyel Vücut Temizleme Havlusunun Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı

02.09.2015

B.07.1.GİB.4.34.17.01-010-78362

Top
Menu