Buğday Tohumunun Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Buğday Tohumunun Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.143-124

08/07/2011

Konu

:

Buğday tohumunun tesliminde uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden alınan buğday tohumunun çiftçilere ve firmalara satışının yapılacağı belirtilerek, buğday tohumunun toptan ve perakende teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı ile toptan ve perakende satışın tanımı konusunda görüş bildirilmesi istenilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı KDVKanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekliIsayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için% 18 olarak tespit edilmiştir.

             2007/13033 sayılı Kararın;

             – 1/3 üncü maddesinde; (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde ön görülen vergi oranının (% 18), 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranının (% 8) uygulanacağı,

            – 1/4 üncü maddesinde ise; perakende safhadaki teslimden maksadın, teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılması olduğu, ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimlerin de perakende teslim sayılacağı,

             belirtilmiş; söz konusu Karara ekli  (I) sayılı listenin,

            – 3 üncü sırasında, “Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil)” ,

            5 inci sırasında da, “Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları”

             ibarelerine yer verilmiştir.

             Buna göre, Şirketinizce satışı yapılacak olan buğday tohumunun sertifikalı olması durumunda, toptan ve perakende ayırımı yapılmaksızın %1; sertifikalı olmaması durumunda ise KDV mükellefi olanlara tesliminde %1, KDV mükellefiyeti bulunmayanlara tesliminde ise %8  oranında KDV uygulanması gerekmektedir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Buğday Tohumunun Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

08.07.2011

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.143-124

Top
Menu