Cam Boncuğun İthal Ve Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı

Cam Boncuğun İthal Ve Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-45280

14.02.2017

Konu

:

Cam boncuğun ithal ve tesliminde uygulanması gereken   KDV oranı

     

İlgi

:

13/12/2016 tarihli ve 1342333 evrak kayıt numaralı   özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 7018.10.19.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ve cam inci olarak adlandırılan camdan mamul boncukların ithal ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2016/9542 sayılı Kararname eki Kararla bazı mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası “Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri” şeklinde değiştirilmiştir.

TGTC’nin 70 inci faslında “Cam ve Cam Eşya” yer almış ve bu fasıla ait 7018.10 tarife pozisyonunda “Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya” tanımlanmıştır. Bu fasılda yer alan GTİP numaraları arasında 7018.10.19.00.00 “Diğerleri” de sayılmıştır.

Buna göre, TGTC’nin 7018.10.19.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen camdan mamul boncukların, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırasındaki kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri” ibaresi kapsamında değerlendirilerek, ithal ve tesliminin % 8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Cam Boncuğun İthal Ve Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı

14.02.2017

39044742-130[Özelge]-45280

Son Yorumlananlar
Top
Menu