Çift Taraflı Poliamid Kaplı Mensucat İthalinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Çift Taraflı Poliamid Kaplı Mensucat İthalinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Çift Taraflı Poliamid Kaplı Mensucat İthalinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1236

08/08/2011

Konu

:

Çift taraflı poliamid kaplı mensucat ithalinde uygulanacak KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurt dışından tekstil ürünlerinde kullanılan etiket ithal ettiğiniz belirtilerek, 3921.90.55.00.11 G.T.İ.P no.sunda yer alan ve ticari tanımı “çift taraflı poliamid kaplı mensucat” olan bu ürünün ithalinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün;

            – 4 üncü sırasında; pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

            – 5 inci sırasında; 4 üncü sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)

            sayılmıştır.

            Buna göre, çift taraflı poliamid kaplı mensucatın ithali veya teslimi, söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B/4 üncü sırası kapsamında, çift taraflı poliamid kaplı mensucattan mamul etiketlerin ithali veya teslimi ise B/5 inci sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında KDV ye tabi olacaktır.

            Ancak, herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olan mensucat ile bunlardan hazırlanan etiketler, (II) sayılı listenin (B) bölümü kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bunların ithali veya tesliminde genel oranda (%18) KDV uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Çift Taraflı Poliamid Kaplı Mensucat İthalinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

08.08.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1236

Top
Menu