Çiğit Kabuğu İle Tohum Olamayacak Kadar Küçük Ve Hafif Tohumların Satışında Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Çiğit Kabuğu İle Tohum Olamayacak Kadar Küçük Ve Hafif Tohumların Satışında Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-27490-KDV-43

16/03/2012

Konu

:

Çiğit kabuğu ile tohum olamayacak kadar küçük ve hafif tohumların satışında uygulanacak KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın sertifikalı pamuk tohumu üretimi yaptığı, üretim sonucu toz (atık toz) ile şif oluştuğu, atık tozun kullanım alanının bulunmadığı, şifin çiğit kabuğu ve tohum olamayacak kadar küçük ve hafif tohumlardan oluştuğu ve bu ürünü sattığınız firmaların hayvan yemi olarak kullandığını belirterek, söz konusu ürünlerin satışında uygulanacak KDV oranı hususunda bilgi verilmesi talep edilmektedir.

             KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

             Diğer taraftan, KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “A” bölümünün 10 uncu sırasında TGTC’nin 12 nci faslı kapsamındaki eşyalardan “yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları” sayılmıştır.

            Pamuk tohumu, TGTC’nin 12 nci faslının “1207.20 pamuk tohumu” tarife alt pozisyonunda tanımlanmakta, “1207.20.10.00.00 Tohumluk olanlar” ve “1207.20.90.00.00 Diğerleri” (Tohumluk olmayan pamuk tohumları) şeklinde tasnife tabi tutulmuş bulunmaktadır. Bu pozisyondaki tohumlar bütün, kırılmış, ezilmiş, soyulmuş veya kabukları alınmış şekilde olabilir.

            Dolayısıyla, tohum olarak kullanılabilecek kalitedeki “sertifikasız pamuk tohumu” ve “tohum olamayacak kadar küçük ve hafif tohumları (kırılmış ve küçültülmüş olanları dahil)” nın KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “A” bölümünün 10 uncu sırası kapsamında değerlendirilerek, toptan ve perakende tesliminin %8 oranında, KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Öte yandan, söz konusu Kararname eki I sayılı listenin 5 inci sırasında “…pamuk … sertifikalı tohum ile …” ibaresi yer almaktadır. Bu çerçevede, TGTC’nin “1207.20.10.00.00 Tohumluk olanlar” GTİP No.su kapsamındaki “pamuk tohumunun sertifikalı olanlarının” toptan ve perakende teslimi % 1 oranında KDV ye tabidir.

            Diğer taraftan, KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 23 üncü sırasında “Küspe …” sayılmıştır. Pamuk tohumu üretimi sırasında, çiğitten ayrılan “çiğit kabuğunun” II sayılı listenin “B” bölümünün 23 üncü sırasındaki küspe kapsamında değerlendirilerek, toptan ve perakende tesliminin % 8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Sertifikalı pamuk tohumu üretimi sırasında ortaya çıkan atık toz ise küspe olarak kullanılabilecek mahiyette olmadığından, bu ürünün toptan ve perakende teslimi % 18 oranında KDV ye tabi olacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Çiğit Kabuğu İle Tohum Olamayacak Kadar Küçük Ve Hafif Tohumların Satışında Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

16.03.2012

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-27490-KDV-43

Top
Menu