Çikolata, Kuruyemiş, Yaş Ve Kuru Meyve Vb. Gıda Ürünleri İle Oyuncakların Sepet Ya Da Vazo İçerisinde Birlikte Satışında Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Bu özelgede çikolata, kuruyemiş, yaş ve kuru meyve vb. gıda ürünleri ile oyuncakların sepet ya da vazo içerisinde birlikte satışında uygulanacak KDV oranı konusu ele alınmıştır. Kısaca oyuncak teslim ve ithalinde uygulanması gereken KDV oranı %18’dir. Ancak özelgede farklı oranlarda teslimi söz konusu olan çikolata ve kuruyemiş gibi ürünlerle oyuncak ürününün karışım olarak teslim edilmesi hususu sorulmaktadır. KDV’ye tabi birden fazla ürün karışım niteliğinde bir araya getirildiğinde karışımda yer alan en yüksek oranlı ürünün oranı dikkate alınarak karışımın tabi olduğu KDV oranı hesaplanmalıdır. İdarenin konu hakkında görüşü de aynı şekilde olmuştur. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Çikolata, kuruyemiş, yaş ve kuru meyve gıda ürünleri ile oyuncakların sepet ya da vazoyla veya  tek oyuncak satışında KDV oranı açıklanmıştır

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1223

08/08/2011

Konu: Çikolata, kuruyemiş, yaş ve kuru meyve vb. gıda ürünleri ile oyuncakların sepet ya da vazo içerisinde birlikte satışında uygulanacak KDV oranı. Oyuncak satışında KDV oranı hakkında bilgiler de barındırmaktadır.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin çikolata, kuruyemiş, yaş ve kuru meyve vb. gıda ürünleri ile küçük oyuncakların bir sepet ya da vazo içerisinde birlikte satışını yaptığı belirtilerek uygulanacak KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu‘nun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarihinde yayımlanan 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV oranlarını belirleyen (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ”  başlıklı bölümünde yer alan malların tesliminde uygulanacak KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 17.01.2005 tarihli KDV-25/2005-4 sayılı 25 No.lu KDV Sirküleri‘nin 1.maddesinde; KDV oranı % 8 olan kuruyemişlerin şeker, soya veya benzeri maddelerle kaplanarak satışa sunulması halinde %18 oranında KDV uygulanacağı, çeşitli kuruyemişlerin karıştırılarak satışa sunulması halinde ise, bu karışım içinde yer alan en yüksek orana tabi olan kuruyemişin oranının uygulanması gerektiği açıklanmıştır.

Diğer taraftan, Bakanlık Makamı’ndan alınan … tarih … sayılı yazıda; farklı KDV oranına tabi birden fazla ürünün bir araya getirilerek oluşturulan paketlerin teslimlerinde en yüksek orana tabi ürünün KDV oranının uygulanacağı belirtilmektedir.

Buna göre; çikolata, kuruyemiş, yaş ve kuru meyve vb. gıda ürünleri ile küçük oyuncakların bir sepet ya da vazo içerisinde birlikte paket halinde teslimi, Kararname eki I ve II sayılı listelerde yer almayan oyuncak, sepet ve vazolara uygulanan %18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge: Çikolata, kuruyemiş, yaş ve kuru meyve vb. gıda ürünleri ile oyuncakların sepet ya da vazo içerisinde birlikte satışında uygulanacak KDV oranı ve oyuncak satışında KDV oranı hususunda Vergi İdaresinin açıklamalarını içermektedir.

08.08.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1223

 

ETİKETLER :
Top
Menu