Ciltli Takvim Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı.

Ciltli Takvim Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ciltli Takvim Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.28-1334

26/08/2013

Konu

:

Ciltli takvim tesliminde uygulanacak KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, her yıl basarak satışını gerçekleştirdiğiniz “ciltli takvim” için uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Öte yandan, KDV oranları, anılan Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 14’üncü sırasında “Kitap ve benzeri politikasi/”>yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) …” ifadesine yer verilmiştir.

            Buna göre, kitap ve benzeri politikasi/”>yayınlar kapsamında değerlendirilen “ciltli takvim” teslimleri, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin B/14 üncü sırası uyarınca %8 oranında KDV’ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ciltli Takvim Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı.

26.08.2013

39044742-KDV.28-1334

Top
Menu