Cow Magnet (sığır Mıknatısı) Kdv Oranı Hk.

Cow Magnet (sığır Mıknatısı) Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Cow Magnet (sığır Mıknatısı) Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-275-31

03/05/2011

Konu

:

Cow Magnet (sığır mıknatısı) KDV Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ithal edeceğiniz sığır mıknatısının (cow magnet) katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde ise, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) ve (II) sayılı listelerinde yer almayan  “sığır mıknatısı (cow magnet)”nın ithali, genel oranda (%18) KDV ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                      …………………

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Cow Magnet (sığır Mıknatısı) Kdv Oranı Hk.

03.05.2011

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-275-31

Top
Menu