Damlama Sulama Sistemi İle Yağmurlama Ve Sulama Başlığı (spring)- Tabanca Olarak İsimlendirilen Sistemin Yurt İçi Tesliminin Ve İthalinin %8 Oranında, Sulama Sistemlerine Ait Aksam Ve Parçaların Tesliminin İse Genel Oranda (%18) Kdv Ye Tabi Olduğu Hk.

Damlama Sulama Sistemi İle Yağmurlama Ve Sulama Başlığı (spring)- Tabanca Olarak İsimlendirilen Sistemin Yurt İçi Tesliminin Ve İthalinin %8 Oranında, Sulama Sistemlerine Ait Aksam Ve Parçaların Tesliminin İse Genel Oranda (%18) Kdv Ye Tabi Olduğu Hk.
 

T.C.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞI GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.50.10.00-KDV-1-1

01/07/2010

Konu

:

SULAMA SİSTEMLERİNDE KDV ORANI

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda yağmurlama, sulama sistemleri, damlama sulama sistemleri ve komple sulama sistemi teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 inci sırasında, ” 8424.81: Tarıma veya bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar)” sayılarak bu cihazların teslim ve ithalinde vergi oranı  %8 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, damlama sulama sistemi ile yağmurlama ve sulama başlığı (spring)- tabanca olarak isimlendirilen sistem, TGTC nin 8424.81 tarife pozisyonuna ait “8424.81.10.00.00 Sulama cihazları” GTİP No sunda yer aldığından (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 inci sırası kapsamında değerlendirilerek bunların yurt içi teslim ve ithalinde %8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Ancak, 2007/13033 sayılı BKK ya ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 inci sırasında GTİP No ları itibariyle sayılan eşyalar arasında, bu sırada sayılan eşyaların aksam ve parçalarına yer verilmediğinden, sulama sistemlerine ait aksam ve parçaların tesliminin ise genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Defterdar

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Damlama Sulama Sistemi İle Yağmurlama Ve Sulama Başlığı (spring)- Tabanca Olarak İsimlendirilen Sistemin Yurt İçi Tesliminin Ve İthalinin %8 Oranında, Sulama Sistemlerine Ait Aksam Ve Parçaların Tesliminin İse Genel Oranda (%18) Kdv Ye Tabi Olduğu Hk.

01.07.2010

B.07.4.DEF.0.50.10.00-KDV-1-1

Top
Menu