Dekstroz Adlı Ürünün Kdv Oranı

Dekstroz Adlı Ürünün Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Dekstroz Adlı Ürünün Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-010-78357

02/09/2015

Konu

:

Dekstroz adlı ürünün KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 1702.30.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan “dekstroz” adlı ürünün, gıda sanayi ve/veya gıda sanayi haricinde kullanılması halinde, ithal ve tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Katma değer vergisi oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “Gıda Maddeleri” başlıklı “A” bölümünün 13 üncü sırasında TGTC’nin 17 No.lu faslında yer alan mallar sayılmıştır. Tarifenin bu faslında şeker ve şeker mamullerine yer verilmiştir. 1702.30.50.00.00 GTİP No.sunda da “Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın)” isimli eşya tanımlanmıştır.

            Buna göre, gıda sanayinde ve/veya gıda sanayi haricinde kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, TGTC’nin 17 nci faslına ait 17.02 tarife pozisyonunda yer alan ve ticari ismi “dekstroz” olan eşyanın, ithal ve tesliminin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Dekstroz Adlı Ürünün Kdv Oranı

02.09.2015

B.07.1.GİB.4.34.17.01-010-78357

Son Yorumlananlar
Top
Menu