Demonte Vaziyette Prefabrik Yapı Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Demonte Vaziyette Prefabrik Yapı Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Demonte Vaziyette Prefabrik Yapı Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2995

05/11/2012

Konu

:

Demonte vaziyette prefabrik yapı tesliminde uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından  …  ne net alanı 150 m2’nin altında, demonte vaziyette prefabrik yapılar teslim edileceği, ancak söz konusu yapıların büro, ofis, depo, şantiye binası, koğuş ve geçici barınak olarak da kullanılabilir özelliği olduğunu belirtip söz konusu prefabriklerin teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranına ilişkin Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Katma Değer Vergisi ( KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 11 inci sırası uyarınca net alanı 150m2’ye kadar konut teslimleri %1 oranında KDV ye tabidir.

            Bu çerçevede, firmanız tarafından  …  nin belirlediği arsalar üzerine monte edilmek suretiyle teslim edilecek net alanı 150 m2’ye kadar prefabrik konutlar %1, 150 m2’nin üzerindekiler ise %18 oranında KDV ye tabi olacaktır.

            Diğer taraftan, bu teslimlerden konut niteliği taşımayan, depo, büro, şantiye binası, koğuş ve geçici barınak olarak kullanmaya elverişli bölümlerin teslimlerine genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

       

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Demonte Vaziyette Prefabrik Yapı Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

05.11.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2995

Top
Menu