Deriden İmal Edilen Etiketin Kdv Oranı Hk.

Deriden İmal Edilen Etiketin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.28-672

31/03/2014

Konu

:

Deriden imal edilen etiketin KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin çeşitli firmalardan satın aldığı derileri kalıplar haline getirmek suretiyle imal etmiş olduğu deri etiket tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümün 6-a sırasında “İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil)” hükmüne yer verilmiştir.

            Deri etiketler Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) nin “4205.00 Tabi veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya” tarife alt pozisyonunda tanımlanmıştır.

            Buna göre, TGTC’nin 4205.00 tarife alt pozisyonuna ait “4205.00.90.00.11 Tabii deri veya köseleden diğer eşya”, “4205.00.90.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya” GTİP No’larında değerlendirilen tabii deri ve köseleden veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden etiketlerin; KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün “6-a” sırası kapsamında değerlendirilerek ithal veya tesliminin % 8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Deriden İmal Edilen Etiketin Kdv Oranı Hk.

31.03.2014

39044742-KDV.28-672

Son Yorumlananlar
Top
Menu