Dilimlenerek Vakumlanmış Patatesin Tesliminde Kdv Oranı.

Dilimlenerek Vakumlanmış Patatesin Tesliminde Kdv Oranı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

76464994-130[KDV.2013.15]-301

31/12/2013

Konu

:

Dilimlenerek vakumlanmış patatesin tesliminde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından içeriğinde hiçbir değişiklik yapılmadan dilimlere ayrılıp vakumlanarak, işletmesinde kullanacak otellere toptan olarak sunulan patatese uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun; 1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan mal ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listenin 3 üncü sırasında “Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil) 20.12.2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile 2 no.lu faslında yer alan mallar” sayılmıştır.

            TGTC’nin 7. Faslında “Yenilen Sebzeler ve Bazı Kök ve Yumrular” tanımlanmıştır. Bu fasıldaki sebzeler bütün halde, dilimlenmiş, parçalanmış, şerit halinde kesilmiş, pulp haline getirilmiş, rendelenmiş, kabuğu soyulmuş veya kabuğu çıkarılmış olabilmektedir.

            Bu fasıla ait “07.01” tarife pozisyonunda patates (taze ve soğutulmuş) ismen yer almakta “0701.90.50.00.00 Taze (1 Ocak’tan 30 Haziran’a kadar)”, “0701.90.90.00.00 Diğerleri” GTİP No’larında sayılmış bulunmaktadır.

            “Soğutulmuş” tabiri, bir ürünün ısısını, ürünü dondurmadan genellikle 0 derece civarına düşürme anlamını taşımaktadır. Bununla birlikte, patates gibi bazı ürünler sıcaklıkları +10 dereceye kadar düşürülmüş ve bu sıcaklıkta tutulmuş olmaları halinde de soğutulmuş olarak değerlendirilebilmektedir.

            Bu fasıla ait “07.10” tarife pozisyonunda “Sebzeler (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) olanlar” tanımlanmış olup, dondurulmuş patates, “0710.10.00.00.00” GTİP No’sunda ismen sayılmıştır.

            “Dondurulmuş” ifadesi ile tamamen donuncaya kadar bir ürünü donma noktasının altında soğutma işlemi anlatılmaktadır.

            Buna göre; soyulmuş, doğranmış ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan soğutularak veya dondurularak vakumlanmış paketlerdeki patatesin, KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listenin 3. sıra kapsamında değerlendirilerek, toptan tesliminin %1, perakende tesliminin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Dilimlenerek Vakumlanmış Patatesin Tesliminde Kdv Oranı.

31.12.2013

76464994-130[KDV.2013.15]-301

Top
Menu