Dondurulmuş Keçi Spermi İthalinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Dondurulmuş Keçi Spermi İthalinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-28-48]-196

10/02/2012

Konu

:

Dondurulmuş keçi spermi ithalinde uygulanacak KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Fransa’dan ithal edilen ve suni tohumlamada kullanılacak olan “dondurulmuş keçi spermi”nin ilgili gümrük müdürlüğünce %18 oranında KDV’ye tabi tutulduğu; ancak firmanızın münhasıran dondurulmuş keçi spermi ithal ettiği ve bu tarihe kadar %1 oranında KDV’ye tabi tutulduğu belirtilerek bu konu ile ilgili Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV oranları ile ilgili kararları birleştiren 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 27.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemede bu karar eki I sayılı listenin 7. sırasında “Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları” sayılmıştır.

            Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 5. faslında, “Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler” tanımlanmıştır. Bu fasıla ait 05.11 tarife pozisyonunda, “Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli olmayan 1. veya 3. fasıllarda yer alan cansız hayvanlar” tanımlanmış olup, bu pozisyonda hayvan spermleri, dondurulmuş hayvan embriyoları da bulunmaktadır. Bu tarife pozisyonuna ait “0511.10.00.00.00 Sığır spermleri, 0511.91.90.00.19 Diğerleri (Yalnız hayvan spermleri), 0511.99.39.00.00 Diğerleri (Yalnız hayvan spermleri), 0511.99.85.90.18 Diğerleri (Yalnız hayvan spermleri)” GTİP no.ları hayvan spermlerini de kapsamaktadır.

            Dolayısıyla her nevi hayvan spermlerinin, KDV oranları ile ilgili I sayılı listenin 7. sırası kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, adı geçen firma tarafından “0511.99.85.90.18 Diğerleri” GTİP no.sundan ithal edilen dondurulmuş keçi sperminin, toptan ve perakende teslimi %1 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Dondurulmuş Keçi Spermi İthalinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

10.02.2012

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-28-48]-196

Top
Menu