Düğün Salonu İşletmelerinde Verilen Salon Kirası, Fotoğraf Ve Kamera Çekimi Hizmeti, Pasta, Kuruyemiş Ve Meşrubat Dağıtımı Gibi Hizmetlerin Genel Oranda (% 18) Kdv Ye Tabi Olduğu Hk.

Düğün Salonu İşletmelerinde Verilen Salon Kirası, Fotoğraf Ve Kamera Çekimi Hizmeti, Pasta, Kuruyemiş Ve Meşrubat Dağıtımı Gibi Hizmetlerin Genel Oranda (% 18) Kdv Ye Tabi Olduğu Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Düğün Salonu İşletmelerinde Verilen Salon Kirası, Fotoğraf Ve Kamera Çekimi Hizmeti, Pasta, Kuruyemiş Ve Meşrubat Dağıtımı Gibi Hizmetlerin Genel Oranda (% 18) Kdv Ye Tabi Olduğu Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-26-103

03/06/2010

Konu

:

Düğün salonunda verilen hizmette KDV oranı.

Başkanlığımız … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numarasında Spor Derneği Kulübünün İktisadi işletmesi olarak düğün salonu işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuz, müşterilerinize salon kirası, meşrubat, fotoğraf ve kamera çekimi hizmeti verdiğiniz ve fatura üzerinde mal ve hizmet dökümünü ayrıntılı gösterdiğiniz belirtilerek bu hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranları konusunda görüş talep edilmiştir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B/24 üncü sırasında; gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç olmak üzere) 1/1/2008 tarihinden itibaren % 8 oranında KDV uygulanacağı belirtilmekle birlikte, hizmet sunulan söz konusu yerler arasında düğün salonları sayılmamıştır.

Buna göre, düğün salonu işletmelerinde verilen salon kirası, fotoğraf ve kamera çekimi hizmeti, pasta, kuruyemiş ve meşrubat dağıtımı gibi hizmetlerin, düğün salonu organizasyon hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilerek genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

         

Vergi Dairesi Başkanı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Düğün Salonu İşletmelerinde Verilen Salon Kirası, Fotoğraf Ve Kamera Çekimi Hizmeti, Pasta, Kuruyemiş Ve Meşrubat Dağıtımı Gibi Hizmetlerin Genel Oranda (% 18) Kdv Ye Tabi Olduğu Hk.

03.06.2010

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-26-103

Son Yorumlananlar
Top
Menu