Eğitim Amaçlı Bilgi Kartlarının Kdv Oranı Hk.

Eğitim Amaçlı Bilgi Kartlarının Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Eğitim Amaçlı Bilgi Kartlarının Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1066

21/07/2011

Konu

:

Eğitim amaçlı bilgi kartlarının KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, öğrenciler için üretilen kolaylaştırıcılı oyun kartları biçiminde tarih, uzay, çevre v.b. konularda yazılı ve resimli bilgi kartlarının tesliminde uygulanacak KDV oranı sorulmaktadır.          

            3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, ekli I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

            Buna göre; firmanızca üretilen oyun kartları biçiminde tarih, uzay, çevre v.b. konularda kolaylaştırıcılı yazı ve resimli bilgi kartları Kararname eki listelerde yer almadığından, bunların teslimi genel oranda (% 18 ) KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Eğitim Amaçlı Bilgi Kartlarının Kdv Oranı Hk.

21.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1066

Son Yorumlananlar
Top
Menu